Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy
NOWE EMERYTURY  I  RENTY  od 1 października 2017 roku 
Obniżenie wieku emerytalnego 
Obowiązki płatnika składek wobec ZUS w zakresie załatwiania spraw emerytalno - rentowych

Wykładowca - praktyk ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
TERMIN:     20 października 2017r.   godz. 10.00
                          
MIEJSCE:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                                               Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

 

Warto poznać szczegóły, jak współpracować z ZUS aby osiągać optymalne rozwiązaniawarto poznać nowe regulacje aby uniknąć wpadek.

Program seminarium:

Nowe emerytury od 1 października 2017 roku

! Kiedy warto przejść na emeryturę ?  ! Kiedy złożyć wniosek ?

 1.   Co to są emerytury dotychczasowe i zreformowane? Warunki nabycia prawa do emerytury powszechnej, emerytury częściowej, emerytury z urzędu, emerytury kapitałowej okresowej i docelowej, emerytury pomostowej,  renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym wypadkowej i z tytułu choroby zawodowej), renty rodzinnej. Zmiany wprowadzone ustawą z 16.11.2016r. obniżającą wiek emerytalny – jakie korzyści i jakie zagrożenia mogą z tych zmian wynikać?

 2.   Zmiany legislacyjne, w zakresie ustalania lub przeliczania kapitału początkowego, mające istotny wpływ na wysokość emerytury zreformowanej. Jakie dokumenty i kiedy sporządza pracodawca?

3.   Emerytura wcześniejsza dla pracujących w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.Ocena poprawności wystawiania przez pracodawców Świadectwa pracy w szczególnych warunkach,dla pracujących na stanowiskach wymienionych w wykazach branżowych. Omówienie wybranych zarządzeń. Czy masz prawo do rekompensaty zwiększającej wysokość emerytury, a jeśli tak to od czego to zależy?

4.   Co dla ubezpieczonych  oznaczają  zmiany dotyczące OFE?

Kiedy przysługuje wypłata gwarantowana, czyli wszystko o dziedziczeniu środków z OFE?  Wskazanie lub zmiana osób uposażonych , którzy nabędą prawo do wypłaty gwarantowanej. Okresowe emerytury kapitałowe dla kobiet i docelowe w męskim wieku emerytalnym.Omówienie na przykładach trybu wnioskowania o wypłatę gwarantowaną

5.   Jak ustala się i od czego zależy wysokość świadczenia zreformowanego dotychczasowego?

Okresy składkowe i nieskładkowe, podstawa wymiaru emerytur i rent, wartość kapitału początkowego. Dokumentowanie przebiegu ubezpieczenia wpływające na wysokość świadczeń. Kiedy świadczenie może być przeliczone i jakie dowody powinien dostarczyć pracodawca?

6.   Postępowanie w sprawach emerytalno – rentowych, obowiązki płatnika składek w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia. Omówienie przykładów i zagrożeń przy kompletowaniu wniosków o świadczenia, mogących wpływać na prawo i wysokość świadczenia. 

7.   Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonym w sytuacji zmian organizacyjnych, likwidacjiczy reorganizacji? Przedstawienie świadczeń poza ubezpieczeniowych, w tym warunki nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego czy renty socjalnej.

8.   Pracujący emeryci i renciści – obowiązki płatnika składek wobec ZUS. Wariantowanie rozliczanie przychoduze szczególnym uwzględnieniem okresu nabycia prawa i osiągania pełnego wieku emerytalnego.

9.   Omówienie przykładów związanych z:

  •    kompletowaniem wniosków o emerytury i renty,
  •    Omówienie „ścieżki wnioskowania o świadczenie”
  •    przygotowaniem dokumentów ustalających prawo i wysokość świadczenia,
  •    dowody zastępcze, zeznania świadków, dane z konta ubezpieczonego.

10. Konsultacje.

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”

65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

tel/fax. (068) 324-35-90 

www.exandi.pl

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 68 411 44 22
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 533 322 619
do góry