Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Aktualności

Typ: Publikacja

 Zielona Góra, dnia 30.07.2018

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Rozdział 6, pkt 6.5.1, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w związku z planowanym zamówieniem „Konferencja podsumowująca projekt „Bon na Innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”” zobowiązana jest do przeprowadzenia i udokumentowania procedury rozeznania rynku, która ma na celu potwierdzenie, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

 

W związku z powyższym, na stronie internetowej projektu https://www.opzl.pl/dzialalnosc/projekty/38,bon_na_innowacje_-_wsparcie_lubuskich_przedsiebiorstw_msp_w_zakresie_badan,rozwoju_i_wdrozen pojawiło się zaproszenie do złożenia oferty w ramach przedmiotowego zamówienia.

 

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zamówienia „Konferencja podsumowująca projekt „Bon na Innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń””. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje“, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości“, Typ projektu „Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy“. Współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zamówienie będzie polegało na merytorycznym i technicznym przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji wg poniższego:

  1. Zapewnienie sali i ustawienie teatralne krzeseł dla 100 osób;
  2. Aranżację sali podczas paneli dyskusyjnych - zapewnienie miejsc siedzących (foteli) dla 5 uczestników panelu oraz dopasowane stoliki;
  3. Spójną identyfikację wizualną wydarzenia, w tym:

- grafikę na ekran multimedialny;

- layout prezentacji oraz opracowanie prezentacji wg wskazówek Zamawiającego;

*Wykonawca przekaże Zamawiającemu bezterminowo autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do powstałych grafik.

*Projekty będą podlegać akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania poprawek.

  1. Wyposażenie techniczne:

- nagłośnienie dostosowane do powierzchni sali;

- oświetlenie;

- klimatyzacja;

- projektor + ekran projekcyjny;

- bezprzewodowy pilot do zmiany slajdów w prezentacji;

- laptop, który będzie kompatybilny z projektorem lub ekranem;

  1. Obsługę wydarzenia:

- opracowanie merytoryczne programu wydarzenia zgodnie z tematyką konferencji przedstawionej przez Zamawiającego, w tym Paneli tematycznych;

- moderatora konferencji oraz moderatora paneli;

- prelegentów do poszczególnych paneli;

- odpowiednią liczbę osób do obsługi technicznej wydarzenia (zarządzanie oświetleniem, nagłośnieniem, klimatyzacją);

- odpowiednią liczbę hostess/hostów do płynnej obsługi wydarzenia (zadania hostess/hostów: kierowanie ruchem, pomoc przy obsłudze recepcji/sekretariatu konferencji, wydawanie materiałów i identyfikatorów dla uczestników);

- kompleksowy montaż i demontaż wszystkich elementów wydarzenia (roll-up’y, sekretariat, aranżacja sali, itp.)

- sprzątnięcie sali oraz holu wejściowego po zakończeniu uroczystości, w tym wyniesienie wszystkich sprzętów i elementów aranżacji wydarzenia.

  1. Pozostałe elementy:

- szatnię wraz z obsługą.

  1. Zapewnienie, aby konferencja była dostępna dla osób z różnymi typami niepełnosprawności;
  2. Catering wraz z wyposażeniem i obsługą (poza salą konferencyjną) wg poniższej specyfikacji:

a) napoje dla prelegentów podczas trwania paneli;

b) 2 przerwy kawowe, które powinny zawierać:

- kawa, herbata  (różne rodzaje) + dodatki (mleko, cukier, cytryna)

- ciasta – 3 rodzaje

- ciastka kruche

- soki – 2 rodzaje

- woda – gazowana, niegazowana

c) obiad w formie lunchu (podawany w formie stołu szwedzkiego, na porcelanie), który powinien zawierać:

- 2 rodzaje zup,

- 2 rodzaje dodatków skrobiowych (pieczone ziemniaki, ryż),

- 3 rodzaje mięs (drób, wieprzowina, ryba),

- 3 rodzaje surówek,

- napoje zimne (woda, soki).

Kryterium oceny ofert będzie 100% cena. Punktacja 100% zostanie przyznana najtańszej ofercie. Pozostałym ofertom przyznane zostaną punkty zgodnie ze wzorem: (Ax100/B), gdzie:

 

A – oznacza wartość najtańszej oferty w PLN brutto,

B – oznacza wartość ocenianej oferty w PLN brutto.

W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny netto i brutto w złotych dla każdej części zamówienia oraz łącznie dla całego zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

O wyniku postępowania zostaną poinformowani wszyscy oferenci wraz z podaniem nazwy wybranego Wykonawcy.

Informujemy, że Wykonawca zobligowany jest do stosowania zapisów Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz zapisów Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności przy oznakowaniu powstałych materiałów. Dokumenty i obowiązujące logotypy można pobrać stąd: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

 

Prosimy o złożenie oferty  w terminie do dnia 7 sierpnia 2018 r. (do godz. 16.00) na adres: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra.

 Informacji dodatkowych udziela:

Łukasz Rut, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, 697 712 770, .

 

Planowany termin realizacji zmówienia: od dnia wybrania i poinformowania Wykonawcy do dnia 31.10.2018.

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 533 322 619
do góry