Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Aktualności

Typ: Konkurs
powiększ

W związku z zakończeniem prac nad Regulaminem projektu oraz załącznikami, w zakładce pliki na stronie internetowej https://lbw.opzl.pl/ pojawiły się dokumenty opisujące szczegółowo procedurę udzielania i rozliczania wsparcia finansowego w związku z gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19. Są to dokumenty, które powstały na bazie Procedury udzielania grantów dostępnej od przeszło tygodnia na  stronie internetowej https://lbw.opzl.pl/  . Dziś pojawiły się tu następujące dokumenty:

 1. Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu
 2. Załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie o posiadaniu statusu MŚP
 3. Załącznik nr 3 do Regulaminu. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
 4. Załącznik nr 4 do Regulaminu. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej związanej z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi z powodu COVID-19
 5. Załącznik nr 5 do Regulaminu. Deklaracja Wnioskodawcy dotycząca uzyskanego przychodu
 6. Załącznik nr 6 do Regulaminu. Instrukcja dla Wnioskodawcy w zakresie dokumentów potwierdzających spadek przychodów
 7. Załącznik nr 7 do Regulaminu. Wzór Protokołu z przeprowadzonego rozeznania rynku
 8. Załącznik nr 8 do Regulaminu. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej Wnioskodawcy
 9. Załącznik nr 9 do Regulaminu. Wzór Umowy o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców
 10. Załącznik nr 2 do Umowy. Wzór weksla in blanco z poręczeniem
 11. Załącznik nr 3 do Umowy. Wzór deklaracji wekslowej

Są to dokumenty które pozwolą się Państwu dobrze przygotować do konkursu. Niestety nie możemy jeszcze w tym momencie podać Państwu wzoru Wniosku o udzielenie Lubuskiego Bonu Wsparcia Przedsiębiorców (Załącznik nr 1 do Regulaminu), ponieważ trwają wciąż nad nim prace. Chcemy zakończyć je jak najszybciej. Jeśli Wniosek ukaże się na naszej stronie internetowej, znaczyć to będzie, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest gotowa wystartować z naborem Wniosków.

Wystartujemy z nim bez zbędnej zwłoki. Poinformujemy o tym w Ogłoszeniu konkursu. Dodatkowo w związku z przeogromnym zainteresowaniem Projektem (samych telefonów odbieramy dziennie około 300, do tego dochodzą dziesiątki e-maili i spotkań konsultacyjnych), zmuszeni byliśmy wprowadzić ograniczenia w liczbie przyjmowanych Wniosków, aby dokonać ich oceny w możliwie szybkim czasie. W końcu to pomoc covidowa, która musi do Państwa jak najszybciej popłynąć, a nie np. w przyszłym roku. Zgodnie z zaakceptowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Procedurą przyznawania grantów: „Nabór wniosków będzie trwał 30 dni, przy czym może zostać zawieszony lub wcześniej zamknięty, jeśli łączna liczba złożonych Wniosków przekroczy co najmniej 200.” Aby zwiększyć Państwu szanse złożenia Wniosków, planujemy zwiększyć ten limit do 300 wniosków. Po tym czasie nie planujemy również zamknięcia konkursu, a jedynie jego zawieszenie. Będziemy nadal przyjmować kolejne Wnioski. Będą one poddawane sukcesywnej ocenie, jeśli pozostające po ocenie formalnej Wnioski nie będą warte co najmniej 200% alokacji przeznaczonej na konkurs. Wówczas przekażemy do oceny formalnej kolejne Wnioski w kolejności 301 – 350, itd.

Postanowiliśmy również ułatwić Państwu procedurę potwierdzania wysokości wydatków inwestycyjnych powyżej 5 tys. zł. Dotąd wymagaliśmy od Państwa przesłania drogą elektroniczną do potencjalnych dostawców co najmniej 3 zaproszeń do złożenia oferty i otrzymania minimum 2 ofert drogą elektroniczną. Obecnie wystarczy tylko przedstawienie 2 ofert na wydatki inwestycyjne powyżej 5 tys. zł  (np. cennik ze strony internetowej czy katalog z cenami produktów), bez potrzeby wysyłki zaproszeń drogą elektroniczną (choć wciąż taką procedurę akceptować będziemy).

Kolejną pozytywną zmianą jest umożliwienie otrzymania dofinansowania firmom, które miały zaległości w podatkach i w ZUS-ie na koniec 2019 roku. Dotąd takie firmy były dyskwalifikowane z możliwości otrzymania środków. Teraz o wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 31.12.2019 lub w dniu składania wniosku. Do wyboru. Ponadto rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie bądź zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej nie jest uznawane przez nas za zaległość.

Ostatnią z ważnych zmian, jest poszerzenie grona współpracujących z nami ekspertów o kolejną specjalistkę, która służy Państwu konsultacjami w celu przygotowania Deklaracji Wnioskodawcy dotyczącej uzyskanego przychodu oraz odpowiedzi na pytania w związku z Instrukcją dla Wnioskodawcy w zakresie dokumentów potwierdzających spadek przychodów. Numer telefonu i adres e-mail do tej osoby znajdziecie Państwo w dziale kontakt.

Trzymamy za Państwa kciuki.

 

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry