Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Aktualności

Zielona GóraOPZL
powiększ

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej przedstawia listę rankingową Wniosków o bon w ramach Projektu „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców – OPZL”.

Przedstawiamy trzy listy rankingowe:

  1. Lista Wniosków rekomendowanych do dofinansowania
  2. Lista rezerwowa Wniosków rekomendowanych do dofinansowania
  3. Lista Wniosków niezakwalifikowanych do dofinansowania

Przypominamy, że warunkiem zakwalifikowania do dofinansowania było uzyskanie powyżej 50 proc. możliwych punktów do zdobycia (tj. co najmniej 13 pkt.) oraz spełnienie kryteriów dopuszczających. Nie spełnienie któregoś z tych warunków powodowało odrzucenie Wniosku. Ich wykaz stanowi lista nr 3.

Lista nr 1 i 2 to listy Wniosków rekomendowanych do dofinansowania. W pierwszej kolejności podpisywane będą umowy z firmami z listy nr 1. To firmy, które spełniły warunki dopuszczające oraz otrzymały najwięcej punktów na etapie oceny merytorycznej punktowej. W przypadku takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydowała procentowa skala spadku przychodów firmy. Im większa skala spadku przychodów, tym wyższe miejsce na liście rankingowej.

Lista nr 2, to lista firm, które spełniły warunki dopuszczające oraz otrzymały minimalną, wymaganą Regulaminem Projektu liczbę punktów, która upoważnia ich do dofinansowania. Niestety na te firmy nie starczyło na ten moment pieniędzy. W sytuacji np. wycofywania się innych firm z podpisania Umowy lub zwiększenia alokacji będącej w dyspozycji Operatora lub nie wykorzystania środków zabezpieczonych na procedurę odwoławczą, Operator będzie indywidualnie kontaktował się z firmami z rezerwowej listy rankingowej, celem informowania o możliwości dofinansowania. Kontakt będzie następował wg. kolejności ulokowania Wniosku na liście.

Co dalej?

  1. OPZL wyśle elektronicznie wyniki oceny merytorycznej do wszystkich firm, których oceny zostały przeprowadzone.
  2. Ci którzy zdecydują się na podpisanie Umowy, otrzymają od OPZL formularz do wypełnienia, gdzie podadzą m.in. numer konta i zaktualizują kilka informacji niezbędnych do podpisania Umowy.
  3. Ci którzy uznają – po wysłaniu indywidualnej wiadomości e-mail przez Operatora, nie od momentu opublikowania listy rankingowej – że nie zgadzają się z przeprowadzoną oceną, będą mogli złożyć odwołanie od niej, na zasadach, które opisano w komunikacie z dnia 08.12.2020.

Legenda:

*Lista rekomendowanych do dofinansowania Wniosków nie zawiera informacji o warunkowym dopuszczeniu do oceny merytorycznej Wniosków na etapie oceny formalnej. Specjaliści ds. oceny formalnej rekomendowali bowiem czasami wprowadzenie w ocenianych dokumentach zmian, które warunkują podpisanie Umowy. Dotyczyło to czasem drobnych korekt (np. brak podpisu pod jakimś załącznikiem), a czasem większych związanych z przeniesieniem pewnych wydatków na stronę kosztów niekwalifikowalnych w związku z przykładowo oczekiwaniem na interpretację Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi w zakresie zakwalifikowania danych środków trwałych do konkretnej grupy zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych. Tym samym wartość wsparcia poszczególnych firm, może jeszcze ulec zmianie. Przed podpisywaniem Umów Operator będzie analizował spełnianie przez Wnioskodawcę kryteriów wyboru, np. w zakresie statusu MŚP. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Ocena pozytywna warunkowa kryteriów dopuszczających – tzn. że Eksperci oceny merytorycznej uznali, że należy wprowadzić zmiany we Wniosku, których wprowadzenie warunkuje podpisanie Umowy. Przykładowo część wydatków uznali za niekwalifikowalne, które Wnioskodawca musi sfinansować z własnych środków lub zwrócili uwagę na brak numeru PKD przedmiotu Operacji w CEIDG firmy i warunkują podpisanie Umowy od uzupełnienia tego. Szczegółowe informacje o rekomendacjach zmian, będą indywidualnie otrzymywać poszczególni przedsiębiorcy w korespondencji od Operatora.

Prosimy teraz wszystkich przedsiębiorców z list rankingowych o cierpliwie oczekiwanie na kontakt ze strony Operatora.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry