Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EMAT HRC Elżbieta Matysiak

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Termin szkolenia: wrzesień/ październik 2018r.

Miejsce szkolenia: Nowa Sól

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest przeznaczony
dla wszystkich osób, które chciałyby przyjąć ucznia na praktykę zawodową. Zapoznaj się ze szczegółami, wymaganiami i warunkami uczestnictwa poniżej. Jeśli będziesz zainteresowany odbyciem kursu, skontaktuj się z nami w dowolny dla Ciebie sposób. Czekamy na Ciebie w EMAT HRC!

Czas trwania: 70h + 10h praktyki

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

– pedagogika

– psychologia

– metodyka

– praktyka metodyczna

Nasz program jest zatwierdzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
nr WRE.5633.16.2014.

Przebieg kursu: Zajęcia przeprowadzane są w systemie weekendowym lub w ciągu tygodniu w godzinach popołudniowych. Kurs kończy się egzaminem. Efektem pozytywnego ukończenia kursu jest otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu zgodne
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 

 

 

 

Warunki uczestnictwa: 

Uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza
w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

– świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać,

– świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

– świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego,

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Alicja Nowak tel. 502 919 121, e-mail: a.nowak@emat.com.pl

Kinga Chilińska tel. 504 407 532, e-mail: k.chilinska@emat.com.pl

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry