Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Ośrodek   Szkoleniowo - Doradczy  „EXANDI”   w  Zielonej  Górze  zaprasza:

pracowników SŁUŻBY BHP, przedsiębiorców i pracodawców, pracowników służb technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu w zakładach, importerów, dystrybutorów i sprzedawców maszyn, pracowników służb odpowiedzialnych za zakup nowych maszyn, pracowników służb odpowiedzialnych za planowanie remontów i modernizacji maszyn, projektantów i producentów maszyn - do udziału w szkoleniu:

OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW w zakresie

 DOSTOSOWANIA MASZYN DO WYMAGAŃ   BHP !

► wymagania  dla  maszyn  nowych   (dyrektywa maszynowa )

oraz  eksploatowanych   (dyrektywa narzędziowa )

Aktualny stan prawny !

Termin: 27 maja 2019r (poniedziałek) godz. 10:00

Miejsce: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 
              – sala wykładowa Exandi (Centrum Biznesu Ip.)

Wysoki poziom wykładów gwarantuje najlepszy, wielokrotnie sprawdzony wykładowca-praktyk, ekspert z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy z Państwowej Inspekcji Pracy.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

  • Pracodawców (w tym osób odpowiedzialnych za zakup) i innych użytkowników nabywających nowe maszyny,
  • Użytkowników „starych maszyn” chcących dostosować swój park techniczny do wymagań przepisów bhp,
  • Projektantów, producentów, importerów, dystrybutorów nowych maszyn,

Program szkolenia:

1. Koncepcja ogólna kształtowania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, dostawach i eksploatacji maszyn - podział wymagań dla maszyn (dyrektywa maszynowa i dyrektywa narzędziowa):

-         wprowadzenie do tematyki bezpieczeństwa maszyn;

-         „maszyny nowe” - zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn - Nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (Rozporządzenie MG z dnia 21 października 2008 r.);

-          „maszyny stare, instalacje, narzędzia i inne środki pracy” – minimalne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Dyrektywa Narzędziowa  2009/104/WE (Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r.);

-         pojęcie maszyny nieukończonej;

-         pojęcie maszyn zespolonych;

-         remont a modernizacja maszyny;

2.Wprowadzenie do systemu oceny zgodności wyrobów:

-         system oceny zgodności;

-         system kontroli wyrobów w Polsce - Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku;

-         odpowiedzialność za naruszenia przepisów o ocenie zgodności;

3.Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla maszyn nowych - dyrektywa maszynowa:

-         definicja maszyny w rozumieniu dyrektywy maszynowej;

-         wymagania w zakresie oznakowania maszyn;

-         wymagania dotyczące deklaracji zgodności maszyny;

-         wymagania dotyczące instrukcji użytkowania maszyny;

-         wymagania w zakresie dokumentacji technicznej maszyny;

-         wybrane wymagania w zakresie budowy, konstrukcji i wyposażenia maszyn;

-         procedury oceny zgodności maszyn;

-         rola norm zharmonizowanych w ocenie zgodności maszyn;

4.Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn – dyrektywa narzędziowa:

-         definicja maszyny w rozumieniu dyrektywy narzędziowej;

-         ogólne zasady dostosowania maszyny do minimalnych wymagań;

-         wybrane minimalne wymagania dla maszyn;

-         kontrole maszyn;

-          instrukcje dotyczące maszyn;

5. Proces oceny i redukcji ryzyka podczas projektowania i eksploatacji maszyn:

-    analiza ryzyka (zdefiniowanie ograniczeń stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, ewaluacja i akceptowalność ryzyka);

-    metody  redukcji  ryzyka  (konstrukcje  wewnętrznie  bezpieczne;  środki  ochronne - urządzenia ochronne   odgradzające  oraz  urządzenia  ochronne  nieodgradzające;  środki  informowania  i ostrzegania);

6. Ćwiczenia na przykładach:

-    ocena prawidłowości i kompletności oznaczenia maszyn;

-    ocena prawidłowości treści i formy deklaracji zgodności maszyny;

-    ocena prawidłowości treści i formy instrukcji użytkowania maszyny;

-    zapoznanie z najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie budowy, konstrukcji i wyposażenia maszyn.

7.Pytania, dyskusja, konsultacje

 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

  • rozróżniać wymagania bhp dla maszyn (zasadnicze, minimalne);
  • przeprowadzić weryfikację poprawności oznaczenia, deklaracji zgodności i instrukcji użytkowania nowej maszyny;
  • znać i rozróżniać podstawowe rodzaje osłon i innych urządzeń ochronnych stosowanych w maszynach;
  • identyfikować zagrożenia wypadkowe związane z eksploatacją maszyn oraz znać sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń
  • opracować szczegółową listę kontrolną spełniania przez maszyny  minimalnych wymagań.

* Koszt udziału w seminarium – 337, 00 zł + 23%VAT

* Dla CZŁONKÓW  OPZL – 320, 00+ 23%VAT

Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”

65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

tel/fax. (068) 324-35-90

exandi@exandi  , www.exandi.pl

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry