Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 przetwarzanie danych osobowych w praktyce

UNIJNA NOWELIZACJA PRZEPISÓW  od  maja 2018 r. !

IOD – Inspektor Ochrony Danych

TERMIN:     6 i 7 grudnia 2018r. godz. 10.00  

MIEJSCE:     Zielona Góra,  ul. Boh. Westerplatte 23 - sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantuje wielokrotnie sprawdzony wykładowca 

Tomasz Olech praktyk. Prawnik z Kancelarii Prawnej z Poznania - ekspert specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych. Posiadający wieloletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, zewnętrzny ABI w wielu podmiotach gospodarczych, posiadający doświadczenie we wdrażaniu dokumentacji danych osobowych, audycie przetwarzania danych osobowych, autor publikacji z zakresu przetwarzania danych osobowych w internecie.

Prowadzący gwarantuje omówienie tematu w sposób uniwersalny, niezależnie od branży uczestników szkolenia. W trakcie seminarium prowadzący stara się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na każde pytanie, starając się wytłumaczyć zagadnienie również na przykładach, kierując wypowiedź i tłumacząc zagadnienie również całej grupie. Po zakończeniu seminarium, możliwe są również indywidualne konsultacje, które pozwolą uczestnikom na bardziej zindywidualizowane podejście.

PIERWSZY DZIEŃ - WYKŁAD

 1. Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) – wprowadzenie:
 • Akty prawne.
 • Definicje i pojęcia RODO – problemy interpretacyjne (nowe definicje dot. danych wrażliwych, profilowanie, pseudonimizacja).
 • Zakres podmiotowy i rzeczowy RODO.
 • Współadministrowanie danymi na gruncie RODO.
 • Nowy Urząd Ochrony Danych zamiast GIODO.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych RODO.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych RODO (zgoda a „wyraźne działania potwierdzające” oraz inne podstawy).
 • Obowiązki informacyjne RODO (rozszerzone klauzule informacyjne).

2.   Przetwarzanie danych osobowych z powołaniem Inspektora Ochrony Danych (IOD):

 • Powołanie Inspektora Ochrony Danych przez administratora (zamiast ABI) – kiedy obowiązkowe?
 • Wymogi i zadania stawiane Inspektorowi Ochrony Danych.
 • Kompetencje i zadania Inspektora Ochrony Danych.
 • Sprawozdawczość (nowy rejestr czynności przetwarzania RODO).
 • Porównania IOD/ABI.
 • Jak przetwarzać bez IOD?

3.  Problemy praktyczne przy przetwarzaniu danych osobowych i zagrożenia :

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • Udostępnianie przetwarzania danych osobowych.
 • Incydenty bezpieczeństwa
 • Raportowanie incydentów bezpieczeństwa (72 godz.)
 • Realizacja uprawnień osób, których dane są przetwarzane (wglądu, sprostowania, usunięcia danych („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia danych, informacji o profilowaniu)
 • Wymagania RODO dla programów informatycznych
 • Analiza ryzyka przetwarzania danych; przykładowe zagrożenia
 • Sankcje finansowe (nowość RODO!)

4. Konsultacje.

 

DRUGI DZIEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE

 1. Wykaz zbiorów – omówienie przykładów, inwentaryzacja i opis struktury, czynności przetwarzania.
 2. Rejestr czynności przetwarzania – omówienie wzoru.
 3. Ocena skutków przetwarzania – analiza ryzyka.
 4. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych – zajęcia praktyczne.
 5. Obowiązek informacyjny: różne klauzule informacyjne – zajęcia praktyczne.
 6. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – wzory praktyczne.
 7. Ewidencja osób upoważnionych – wzory.
 8. Elementy dokumentacji danych osobowych– Polityka Bezpieczeństwa.
 9. Przykładowe  protokoły postępowania, sprawozdania – wzory.
 10. Udostępnianie danych osobowych – wzory i zajęcia praktyczne.
 11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – wzory umów.
 12. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa ochronydanych osobowych „krok po kroku”, określenie poszczególnych rodzajów zabezpieczeń (w tym organizacyjnych i technicznych) – omówienie i podsumowanie.
 13. Konsultacje.

CEL I SPOSÓB REALIZACJI SEMINARIUM: Zadaniem seminarium jest zaznajomienie podmiotów przetwarzających dane osobowe z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z obowiązkami nałożonymi na administratorów danych czy administratorów bezpieczeństwa informacji. W związku z nadchodzącą rewolucją w sposobie przetwarzania danych, przewidzianą w związku z wejściem w życie w maju 2018 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), głównym celem prezentowanych informacji będzie uporządkowanie zmian jakie zaczną obowiązywać i zestawienie ich z dotychczasowym kształtem regulacji obowiązujących w tym zakresie. Seminarium ma nie tylko wymiar teoretyczny, ale również praktyczny, albowiem uczestnikom prezentowane i udostępniane będą przykładowe dokumenty (wzorce), które będzie można następnie wykorzystać dla własnej działalności, jak również przekazane zostaną różnego rodzaju wskazówki dot. organizacji procesu przetwarzania danych u administratora. Uczestnicy seminarium zostaną zaznajomieni z pojęciami obowiązującymi na gruncie przepisów dot. ochrony danych osobowych, w szczególności na gruncie RODO (profilowanie, monitoring, nowe pojęcie „danych wrażliwych”), obowiązkami administratorów danych/inspektorów danych osobowych (zastępujących ABI), wszelkimi aspektami prawnymi wynikającymi z regulacji RODO (m. in. podstawy prawne przetwarzania, obowiązki informacyjne, klauzule zgody, rejestry czynności przetwarzania, ocena skutków przetwarzania i analiza ryzyka, sankcje finansowe) oraz wymaganiami stawianymi przez RODO dla programów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Wiedza zdobyta podczas seminarium z pewnością ułatwi wdrożenie procesu przetwarzania danych osobowych  u administratora danych i stanowić będzie istotną pomoc w przygotowaniu wewn. dokumentacji danych osobowych.

 

SEMINARIUM SKIEROWANE JEST DO: administratorów danych osobowych (ADO) oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych u podmiotów administrujących, w głównej mierze do aktualnych ABI oraz przyszłych inspektorów ochrony danych (IOD), których powołanie przewiduje RODO, ale również osób z innych „działów” administratorów danych (kadry, księgowość, marketing, IT). Seminarium adresowane jest przede wszystkim do osób, które miały już styczność z przetwarzaniem danych osobowych i są zainteresowane pogłębieniem swojej dotychczasowej wiedzy w tym zakresie lub jej uaktualnieniem w związku z nadchodzącymi zmianami legislacyjnymi, jednakże może stanowić również doskonały punkt wyjścia do dalszej pracy dla osób, które do tej pory nie miały okazji zajmować się niniejszą problematyką.   

 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 

 • posługiwać się znajomością pojęć i definicji na gruncie przepisów dot. ochrony danych osobowych, w tym RODO
 • wskazać obowiązki Administratora danych oraz Inspektora ochrony danych
 • określić prawne aspekty przetwarzania danych osobowych na gruncie przepisów dot. ochrony danych osobowych, w tym RODO
 • stosować właściwe klauzule informacyjne oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • dokonać identyfikacji zbiorów, aktywów oraz ich opisu dla właściwego dokumentowania
 • przygotować wstępną analizę ryzyka przetwarzanych danych osobowych
 • stworzyć rejestr czynności przetwarzania (zastępujący w pewnym zakresie dotychczasowy rejestr ABI) (Pierwszy Dzień)
 • opracować Politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodną z przepisami dot. ochrony danych osobowych, w tym RODO
 • dostosować aktualnie posiadaną dokumentację przetwarzania danych osobowych do wymogów wynikających z przepisów dot. ochrony danych osobowych, w tym RODO
 • przeprowadzić analizę ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz wykonać ocenę skutków takiego przetwarzania
 • stosować adekwatne zabezpieczenia danych osobowych zgodne z przeprowadzoną uprzednio oceną ryzyka
 • określić wymagania stawiane przez przepisy RODO dla programów przetwarzających dane osobowe
 • zidentyfikować sytuacje stanowiące istotne incydenty naruszenia danych osobowych, w szczególności wymagające zgłoszenia
 • jak właściwie postępować w przypadku zaistnienia incydentu naruszenia danych osobowych (Drugi Dzień)

* Koszt udziału w seminarium –  599  + 23%VAT (2 dni)    
* Dla STAŁYCH KLIENTÓW EXANDI – 539 zł + 23%VAT (2 dni)

* Koszt udziału w seminarium – 354 zł + 23%VAT  (1 dzień)  
* Dla  STAŁYCH   KLIENTÓW   EXANDI    – 336 zł + 23%VAT  (1 dzień)


Informacje i zgłoszenia:

Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI”

65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

tel/fax. (068) 324-35-90 

exandi@exandi.pl

 

Szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia www.exandi.pl

 

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry