Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza PRACOWNIKÓW FIRM BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI BUDYNKÓW, WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW, ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI 
na dwudniowe seminarium:

PRAWO BUDOWLANE 
2015-2017r.  – rewolucyjne zmiany !

Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. 
Kontrole okresowe budynków.

KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

TERMIN:  20 i 21 grudnia 2017r. (dwa dni) godz. 9.00

MIEJSCE: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
                Sala wykładowa EXANDI - Centrum Biznesu

Wysoki poziom wykładów gwarantuje wykładowca-praktyk Pani Emilia KUCHARCZYK- prawnik, specjalista   - wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa budowlanego, kpa. W latach 1979-2009 pracownik organów nadzoru budowlanego pierwszego i drugiego stopnia. Dyplomowany specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy, projektant i kierownik budowy- czynny członek Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB.- organu nadającego uprawnienia budowlane. Wieloletnia praktyka zawodowa i zainteresowanie problemami praktycznego stosowania przepisów ww ustaw i ich egzekwowania stało się podstawą do aktywnego ich wykorzystania w szkoleniach w szczególności właścicieli (zarządców) nieruchomości oraz w sporządzaniu licznych opinii z zakresu prawa budowlanego również dla potrzeb inwestorów . Od lat prowadzi działalność dydaktyczną.     

PROGRAM:

I.        Rewolucyjne zmiany w ustawie Prawa budowlane 2016-2017. 

Katalog robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian zmiany od 1 stycznia 2017 r.
Katalog robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia - zmiany od 1 stycznia 2017r.

Pozwolenie na budowę:

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • zawartość wniosku - nowe wzory od 17 grudnia 2016 r.
 • zmiany w procedurach pozwolenia na budowę,
 • zgłoszenie robót,
 • milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu - zmiany od 1 stycznia 2017 r.
 • sprzeciw organu,
 • nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem,
 • skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę i wprowadzenie wydawania zaświadczenia z urzędu od 1 stycznia 2017 r.


Samowola budowlana -możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części.

Inwestycje na gruntach KZN - specjalne regulacje od 11 września 2017r.

 
II.  Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego, kontrole okresowe, przeglądy okresowe obiektu budowlanego.

 1. Opracowania techniczne dotyczące obiektu budowlanego.
 2. Ekspertyzy, opinie techniczne.
 3. Roboty remontowe i modernizacyjne.
 4. Uprawnienia osób, przeprowadzających kontrole i przeglądy okresowe.
 5. Rejestry elektroniczne osób dokonujących kontroli.
 6. Wykonywanie robót budowlanych , remontowych, robót modernizacyjnych a wymagania prawne.
 7. Wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych.
 8. Odbiory robót w trakcie trwania budowy, remontu i odbiory końcowe.
 9. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót.
 10. Awarie i katastrofy obiektów.
 11. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji i rozbiórek.
 12. Metodyka oceny trwałości obiektów budowlanych i ustalenie ich zużycia.
 13. Praktyczne wskazówki dotyczące planowania remontów, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych.
 14. Umowy dotyczące prac projektowych i robót budowlanych, analiza w kontekście prawa autorskiego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego.
 15. Szacowanie kosztów wybór metody praktyczne wskazówki.

 
III.     Książka obiektu budowlanego.

 1. Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji techniczno-budowlanej,
 • przechowywanie dokumentacji – stan po zmianach prawa. Kto odpowiada za dokumentację?
 • wymagania GUNB i nieprawidłowości popełniane przy prowadzeniu książki obiektu 

  IV.         Sankcje karne wobec właścicieli obiektów za stwierdzone nieprawidłowości, niewłaściwy stan techniczny i estetyczny obiektów, brak kontroli okresowych.

  V.          Konsultacje.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest nadesłanie karty zgłoszenia dostępnej na stronie www.exandi.pl :

 • pocztą na adres:     Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI

                               65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23

 • faxem:                     (068) 324-35-90
 • skan e-mailem:      exandi@exandi.pl

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 68 411 44 22
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 533 322 619
do góry