Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

PRAWO PRACY 2021

PRACA  ZDALNA

- podstawy prawa pracy

-COVID-19  a zmiany w prawie pracy

 

PLANOWANY TERMIN:    15 czerwca 2021r. godz. 930

do wyboru szkolenie:

   ONLINE     lub     STACJONARNE

 

 

Wykładowca:  Wysoki poziom wykładów gwarantuje najlepszy, wielokrotnie sprawdzony wykładowca
z zakresu prawa pracy – praktyk, ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy.

 

 

PROGRAM  SZKOLENIA:

 1. Hierarchia źródeł prawa. Prawo wspólnotowe, krajowe oraz wewnątrzzakładowe. Charakter prawny regulaminu pracy oraz regulaminu Wynagradzania. Jaki pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminów. Stanowisko MRPiPS w sprawie trybu uchylania regulaminów pracy i wynagradzania. Treść regulaminów.
 2. Stosunek pracy. Forma i treść umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę. Ograniczenia dotyczące zatrudnienia na podstawie umów terminowych. Kiedy limity dla umów na czas określony nie obowiązują. Gdzie znaleźć wzór umowy o pracę po zmianie rozporządzenia od 2019 r.?
 3. Wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy – jakich błędów nie popełniać aby skutecznie i niewadliwie rozwiązać stosunek pracy. Co to jest domniemanie skutecznego doręczenia i jego ograniczenia w okresie epidemii SARS-COV-2.
 4. Zatrudnienie cywilnoprawne i jego podobieństwa do stosunku pracy w tym: minimalna stawka godzinowa w 2020 r. i 2021 r.; ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.;
  okres przechowywania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług; zakaz zrzeczenia się prawa do wynagradzania. Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.
 5. Kto może być pracownikiem, w tym: pracownicy młodociani, zatrudnianie dzieci, pracownicy niepełnosprawni – stopnie niepełnosprawności, zmiany dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności związane z epidemią SARS-COV-2. Podstawowe, ogólne zasady zatrudniania cudzoziemców.
  Kim jest pracownik delegowany.
 6. Obowiązki pracownika. Przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę porządku i dyscypliny pracy.
  Dbałość o dobro zakładu pracy. Przestrzeganie tajemnicy informacji. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego zakończeniu oraz zmiany w tym zakresie w okresie epidemii SARS-COV-2.
 7. Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, w tym badania profilaktyczne, szkolenia w dziedzinie
  bhp oraz zmiany w tym zakresie związane z epidemią SARS-COV-2.
 8. Odpowiedzialność w stosunku pracy. Badanie trzeźwości pracownika – najnowsze stanowiska urzędowe.
 9. Urlopy pracownicze. Prawo do urlopu. Wymiar urlopu. Plany urlopów. Urlop na żądanie. Jak prawidłowo udzielać urlopu. Urlop wypoczynkowy a choroba pracownika. Najnowsze stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy z marca 2020 r. w sprawie obowiązku wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.
  Kiedy prawo do urlopu wypoczynkowego przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za urlop?
  Urlop bezpłatny. Jak prawidłowo udzielać urlopu bezpłatnego. Urlop bezpłatny a choroba pracownika.
  Zmiany w udzielaniu urlopów wypoczynkowych związane z epidemią SARS-COV-2.
 10. Praca zdalna:
 • czym jest praca zdalna;
 • różnice i podobieństwa do telepracy;
 • kto decyduje o powierzeniu telepracy;
 • wynagrodzenie w okresie wykonywania telepracy;
 • praca zdalna w okresie izolacji i w okresie kwarantanny;
 • kto zapewnia sprzęt i materiały niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 • dokumentowanie czasu pracy podczas pracy zdalnej;
 • prawa i obowiązki w zakresie bhp w okresie wykonywania pracy zdalnej;
 • praca zdalna a podwyższone koszty uzyskania przychodów.

 Praca zdalna – projektowana nowelizacja Kodeksu pracy

 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23

- faxem:                   (068) 346 95 34
skan e-mailem:       exandi@exandi.pl

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry