Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy
Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" zaprasza do udziału w jednodniowym seminarium:

NOWELIZACJA USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH 
Obowiązki pracodawców i organizacji związkowych po 1 stycznia 2019 roku?


Termin:  22 maja 2019r.

Miejsce: Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)

CEL SZKOLENIA:

zaznajomienie ze zmianami dotychczasowych uregulowań prawnych dotyczących współdziałania ze związkami zawodowymi w ramach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

 

SPOSÓB REALIZACJI SZKOLENIA:

wykład, prelekcja ilustrowana slajdami, analiza treści aktów prawnych, analiza przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników poprzez sesje pytań i odpowiedzi.

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

pracodawców i ich przedstawicieli, przedsiębiorców i ich przedstawicieli, pracowników działu kadr i szczebla kierowniczego oraz innych osób współdziałających z zakładowymi organizacjami związkowymi, przedstawicieli organizacji pracodawców, przedstawicieli organizacji związkowych.

WYKŁADOWCA:

Ekspert z Państwowej Inspekcji Pracy  realizujący działalność kontrolną i szkoleniową, wykładowca uniwersytecki; specjalizujący się w sprawach z zakresu mobbingu, dyskryminacji oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także dotyczących przestrzegania praw i wolności związkowych oraz obowiązku współdziałania z organizacjami związkowymi; występujący w procesach przed sądem karnym w roli oskarżyciela publicznego oraz posiłkowego, a także przed sądem pracy w roli powoda działając na rzecz lub w imieniu pracownika.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1.    Zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw - podstawowy cel ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.

2.    Mechanizmy ochronne na wypadek nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej

3.    Warunki uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej

4.    Traktowanie osoby należącej do kilku organizacji związkowych

5.    Procedura weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej

6.    Próg reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych

7.    Uprawnienia innych niż pracownicy osób wykonujących pracę zarobkową w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej

8.    Terminy na przedstawienie stanowiska organizacji związkowej w sprawie wypowiedzenia umowy działaczowi związkowemu

9.    Zmiany dostosowujące w innych ustawach, które wynikają bezpośrednio ze zmiany ustawy o związkach zawodowych oraz przepisy przejściowe

10.  Konsultacje

 

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

właściwie stosować znowelizowane przepisy ustawy o związkach zawodowych.

METODY I FORMY NAUCZANIA:

wykład objaśniający i problemowy, dyskusja, praca z aktami prawnymi.

 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                           65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem: (068) 324-35-90
- skan e-mailem 

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 533 322 619
do góry