Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK. Nowe obowiązki pracodawców od lipca 2019 roku.

TERMIN:       19 czerwca 2020r. godz. 09.00

MIEJSCE:     Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 - sala wykładowa Exandi  Ip.  nr 110  - (Centrum Biznesu)

Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest kompleksowe (od strony pracodawcy i pracownika) omówienie nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie odpowiada na pytanie: Po co zostały stworzone PPK, kiedy wejdą w życie i jaką mają spełniać rolę? W ujęciu porównawczym zostaną również pokazane równice między PPK a OFE i innymi formami oszczędzania. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. W ramach szkolenia zostaną omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Adresaci szkolenia.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Program szkolenia:

1.      Podstawy prawne tworzenia PPK:

-          ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

-          termin wejścia w życie ustawy i obowiązki podmiotów zatrudniających z tym związane

2.      Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania

-        czy PPK eliminuje inne systemy oszczędzania?

-        które z systemów ubezpieczeń i oszczędzania po wejściu w życie PPK są obowiązkowe?

3.      Cechy PPK:

-          dobrowolność udziału w PPK

-          powszechność udziału w PPK

-          środki gromadzone w PPK jako środki prywatne (własność uczestnika PPK)

4.      Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

a)         podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających

b)         kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:

 • pracodawca,
 • nakładca,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych
 • zleceniodawca
 • podmiot, w którym działa rada nadzorcza

c)         możliwość zwolnienia z tworzenia PPK (kiedy można uniknąć tworzenia PPK)

d)         procedura tworzenia PPK

e)         sankcje za brak stworzenia PPK

5.      Kto został objęty systemem PPK?

a)    definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 1 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie:

 • pracownicy,
 • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą,
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej
 • lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
 • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji

b)    pracownicy młodociani a PPK

c)    PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)

d)    czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?

f)     zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)

g)    transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

6.      Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

  • wybór właściwej instytucji finansowe
  • umowa o zarządzenie PPK
  • umowa o prowadzenie PPK
  • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego w ramach PPK (o czym i kiedy trzeba poinformować osobę zatrudnioną?)
  • kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące podmiotowi zatrudniającemu
  • bieżąca obsługa PPK
  • przechowywanie dokumentacji w ramach PPK
  • zasady działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

  7.   Wpłaty na PPK:

   • wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej
   • dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity
   • osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %
   • wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego
   • dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity
   • opłata powitalna i coroczne dopłaty Skarbu Państwa do PPK


   6.      Praktyczne kalkulacje dotyczące wpłat na PPK:

   • jak obliczyć wysokość składki
   • czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane
   • są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?
   • koszt pracodawcy związany z wpłatami na PPK – czyli ile to będzie pracodawcę kosztować?
   • zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy przy wpłatach na PPK
   • przykłady i kalkulacje wpłat

   9.         Praktyczne kalkulacje dotyczące możliwości wygenerowania zysku w ramach PPK 

   – czyli ile pracownicy mogą zaoszczędzić?

   10.     Rozporządzanie środkami z PPK:

   • zasady nabywania prawa do wypłat z PPK
   • dziedziczenie środków
   • podział środków w wyniku rozwodu
   • dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
   • możliwość wcześniejszej wypłaty środków np. w wyniku choroby (w tym skutki podatkowe
   • i warunki)


   11.  Nadzór nad PPK

   • zadania Komisji Nadzoru Finansowego
   • Polski Fundusz Rozwoju
   • czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować podmiot zatrudniający w ramach PPK?


   12.  Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i pytania


   Korzyści:

   Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

   Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia (do wyboru):

   • pocztą na adres:        Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI” 65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23
   • faxem:                    (068) 324-35-90
   • skan e-mailem:       

   Kalendarz wydarzeń

   Szybki kontakt

   Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
   Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
   Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
   Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
   Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
   do góry