Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK. Nowe obowiązki pracodawców od lipca 2019 roku.

TERMIN:       4 lutego 2020r. godz. 10.30

MIEJSCE:     Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 - sala wykładowa Exandi  Ip.  nr 110  - (Centrum Biznesu)

Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cel szkolenia.

Celem szkolenia jest kompleksowe (od strony pracodawcy i pracownika) omówienie nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szkolenie odpowiada na pytanie: Po co zostały stworzone PPK, kiedy wejdą w życie i jaką mają spełniać rolę? W ujęciu porównawczym zostaną również pokazane równice między PPK a OFE i innymi formami oszczędzania. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. W ramach szkolenia zostaną omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Adresaci szkolenia.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Program szkolenia:

1.     Podstawy prawne tworzenia PPK:

 • ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
 • termin wejścia w życie ustawy i obowiązki podmiotów zatrudniających z tym związane

2.     Pracownicze plany kapitałowe a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania
        (porównanie każdego systemu i PPK)

 • likwidacja OFE
 • publiczny obowiązkowy system ubezpieczeń społecznych (zadania ZUS)
 • pracownicze programy emerytalne jako alternatywa dla PPK
 • indywidualne konta emerytalne (IKE)
 • indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
 • czy PPK eliminuje inne systemy oszczędzania?
 • które z systemów ubezpieczeń i oszczędzania po wejściu w życie PPK są obowiązkowe?

3.     Cechy PPK:

 • dobrowolność udziału w PPK
 • powszechność udziału w PPK
 • środki gromadzone w PPK jako środki prywatne (własność uczestnika PPK)

4.     Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

 • podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających
 • kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”: pracodawca, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca, podmiot, w którym działa rada nadzorcza,
 • możliwość zwolnienia z tworzenia PPK (kiedy można uniknąć tworzenia PPK)
 • procedura tworzenia PPK
 • sankcje za niestworzenie PPK

5.     Kto został objęty systemem PPK?

 • definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemui rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r.o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie: pracownicy, osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
 • pracownicy młodociani a PPK
 • PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)
 • czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?
 • zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)
 • transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego.

6.  Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK:

 • wybór właściwej instytucji finansowej
 • umowa o zarządzenie PPK
 • umowa o prowadzenie PPK
 • obowiązki administracyjne podmiotu zatrudniającego
 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego w ramach PPK (o czym i kiedy trzeba poinformować osobę zatrudnioną?)
 • kara za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące podmiotowi zatrudniającemu
 • bieżąca obsługa PPK
 • przechowywanie dokumentacji w ramach PPK
 • zasady działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

7. Wpłaty na PPK:

 • wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej
 • dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity
 • osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %
 • wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego
 • dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity
 • jak obliczyć wysokość wpłaty na przykładach (czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?)
 • opłata powitalna i coroczne dopłaty Skarbu Państwa do PPK
 • ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować?)
 • wpłaty na PPK a potrącenie z wynagrodzenia pracownika

8. Rozporządzanie środkami z PPK:

 • zasady nabywania prawa do wypłat z PPK
 • dziedziczenie środków
 • podział środków w wyniku rozwodu
 • dysponowanie środkami po ukończeniu 60 roku życia i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
 • możliwość wcześniejszej wypłaty środków np. w wyniku choroby (w tym skutki podatkowe i warunki)

9. Nadzór nad PPK

 • zadania Komisji Nadzoru Finansowego
 • Polski Fundusz Rozwoju
 • czy Państwowa Inspekcja Pracy może kontrolować podmiot zatrudniający w ramach PPK?

10. Do każdego panelu przewidziana jest dyskusja i pytania.

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie są cele i założenia programu PPK, jak wdrażać pracownicze plany kapitałowe, kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, jakie szczególne uprawnienia przysługują uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych, w jaki sposób można rozporządzać środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia (do wyboru):

 • pocztą na adres:        Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI” 65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23
 • faxem:                    (068) 324-35-90
 • skan e-mailem:       

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry