Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Wydarzenia

Zielona GóraEGD i OPZLTyp: Kurs

Europejska Grupa Doradcza wspólnie z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej 

ogłaszają nabór na Kurs

dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych

Termin: początek kursu 23 października 2020 roku 
Miejsce: Hotel Ruben Zielona Góra

 

Cena kursu
3 390,00 zł netto/brutto (zwolnione z VAT) – koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby
                                            850 zł – koszt egzaminu w Departamencie Skarbu Państwa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 
W cenie szkolenia:
koszty przeprowadzenia zajęć
- drukowane, oprawione materiały dydaktyczne
- aktualna treść aktów prawnych na płycie CD
- publikacje: Kodeks Cywilny i Kodeks Spółek Handlowych,
- przerwy kawowe,
- imienny certyfikat ukończenia kursu

 Harmonogram kursu znajduje się w załączniku. 

Termin Egzaminu Państwowego (Departament Skarbu Państwa w Warszawie) będzie przedstawiony na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/egzamin-dla-kandydatow/7023,EGZAMIN-DLA-KANDYDATOW-NA-CZLONKOW-ORGANOW-NADZORCZYCH.html

Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Biuro Ministra w Departamencie Skarbu Państwa – ul. Krucza 36 / Wspólna 6; tel. (22) 695 89 67. 
Informacje o egzaminie, formularze znajdują się na ww. stronie internetowej.

Kurs oraz egzamin organizowane są zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkoleń 
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Zgodnie z wytycznymi Departamentu Skarbu Państwa RP, każda osoba piastująca stanowisko kierownicze lub pełniąca funkcje zarządcze oraz nadzorcze w przedsiębiorstwie, winna legitymować się ukończeniem kursu, który stanowi kompendium wiedzy i przygotowuje do EGZAMINU PAŃSTWOWEGO, do którego uczestnicy przystępują w siedzibie Departamentu Skarbu Państwa w Warszawie. Egzamin składa się z części pisemnej (test zawierający 150 pytań) i ustnej (sprawdzającej wiedzę i predyspozycje kandydata do pracy w radzie).

 

Cel kursu:

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Celem kursu jest także poszerzenie wiedzy z zakresu działalności prawa handlowego, jej ugruntowanie i aktualizacja. 

 

Korzyści:

 • Prowadzanie zajęć przez wysokiej klasy specjalistów,
  • Najnowsze wersje aktów prawnych, których znajomość jest podstawą zdania egzaminu państwowego,
  • Repetytorium w formie przykładowych testów,
  • Wysoki poziom prowadzonego przez Europejską Grupę Doradczą kursu potwierdzają liczne referencje,
  • Znaczny współczynnik zdawalności egzaminu państwowego.

 

Dla kogo:

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem aktualnej wiedzy związanej 
z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych oraz przygotowaniem się do udziału w egzaminie państwowym dla kandydatów na członków rad nadzorczych. 

Zapraszamy:

 • prezesów i członków zarządów spółek,
 • członków dyrekcji, związków zawodowych i rad pracowniczych przedsiębiorstw,
 • pracowników naczelnych terenowych organów administracji państwowej,
 • osoby zainteresowane wprowadzeniem do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych.

 

Kandydaci na członków rad nadzorczych powinni mieć wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.

 

Zgłoszenia na kurs przyjmujemy do 2 października 2020r.

Szczegółowy PROGRAM, HARMONOGRAM ZJAZDÓW oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajduje się 
w załącznikach poniżej.

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:
Bernadetta Holak - nr tel. 609 758 770, e -mail: 
 

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry