Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Projekty zrealizowane

/31-12-2016
powiększ

Lepsza współpraca organizacji pracodawców

Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych. Właśnie ruszył projekt „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi  w komitetach monitorujących”.

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z partnerami - Małopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Śląskim Związkiem Pracodawców Prywatnych oraz Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozyskali z Ministerstwa Rozwoju dotację na zawiązanie sieci współpracy. Właśnie rozpoczął się projekt, którego efektem będzie wzmocnienie współpracy między regionalnymi związkami pracodawców Konfederacji Lewiatana z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programów operacyjnych na lata 2014-2020. Dzięki cyklicznym spotkaniom nastąpi też poprawa relacji pomiędzy ekspertami pełniącymi funkcje członków i zastępców w komitetach monitorujących.

Jak przebiegają konsultacje społeczne ?

O tym, że warto uczestniczyć w konsultacjach dokumentów oraz kryteriów wyboru projektów przekonał się chyba każdy pracodawca, który ubiegał się o środki unijne. Konsultacje społeczne umożliwiają zebranie cennych uwag, lub opinii na temat zasad i warunków organizowanych konkursów RPO, adresowanych do przedsiębiorców. Niestety, z doświadczenia organizacji pracodawców wynika, że przedsiębiorcy bardzo sporadycznie uczestniczą w pracach nad dokumentami, które mają później duże znaczenie podczas wyboru unijnych projektów. –  Pracodawcy nie doceniają procesu konsultacji społecznych. Nie dostrzegają, że to dla nich szansa, aby wyrazić swoje stanowisko lub merytoryczną opinię. Ponadto, brak informacji zwrotnej pozbawia nas - członków danego Komitetu Monitorującego praktycznych argumentów podczas dyskusji na forum publicznym, które mogą być istotne dla podejmowanych kluczowych decyzji, zwłaszcza dotyczących kwestii branżowych, lub istotnych z punktu widzenia pracodawców np. rynku pracy – mówi Jarosław Nieradka – Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Dlatego związki regionalne Konfederacji Lewiatan przygotowały wspólny projekt, w którym zaplanowano cykl 10 spotkań konsultacyjnych, przygotowanie specjalnego poradnika dla pracodawców oraz opracowanie do końca roku ekspertyzy na temat barier w dostępie do środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). - Chcemy przeanalizować zgłaszane już problemy dotyczące m.in. opóźnień w ogłaszaniu konkursów w regionach, czy niskiej jakości spotkań informacyjnych dla pracodawców. Ekspertyza wskaże, na jakie bariery napotykają najczęściej pracodawcy podczas procesu ubiegania się o środki z EFS. Ekspertyza będzie zawierać rekomendacje związane z tym, jak usprawnić system (prawno-instytucjonalny), tak aby w pełni wykorzystać potencjał i możliwości EFS w regionach przy udziale partnerów społecznych – tłumaczy Jarosław Nieradka.

Sieć współpracy - projekt pn. „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi  w komitetach monitorujących” uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródłem finansowania projektu są środki projektu Pomoc techniczna POWER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2016 nr POWR.06.01.00-00-0002/15 oraz projektu Pomoc techniczna POWER dla Ministerstwa Rozwoju na rok 2017.

Wartość dotacji: 48 200,00 PLN

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy regionalnych związków pracodawców należących do Konfederacji Lewiatan z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz zwiększenie zaangażowania organizacji pracodawców w proces koordynacji monitorowania wdrażania EFS na poziomie regionalnym w obszarze rynku pracy.

Planowane efekty projektu to: 10 regionalnych spotkań konsultacyjnych z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących w 5 –ciu województwach; ogólnopolskie dwudniowe spotkanie dla członków/zastępców  Komitetów Monitorujących;  przewodnik (manual) „Jak zaangażować pracodawców w proces konsultacji rozwiązań EFS. Metody, rozwiązania, dobre praktyki”; ekspertyza nt. identyfikacji barier i problemów we wdrażaniu EFS.

 

Galeria

powiększ      
      
       

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry