Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Składki

Zgodnie z § 16 pkt. e) Statutu OPZL, XII Zebranie Ogólne Członków OPZL uchwala następujące zasady ustalania oraz wysokość składki z tytułu członkostwa w Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej:

 1. Za podstawę systemu przyjmuje się ogólny podział na małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa
  w odniesieniu do stanu zatrudnienia.
 2. Składki członkowskie obliczane są na podstawie danych o średnim zatrudnieniu w przedsiębiorstwie według stanu na ostatni dzień roku poprzedzającego okres rozliczeniowy. Członkowie Organizacji są zobowiązani do zgłaszania w formie pisemnej ewentualnych zmian w poziomie zatrudnienia w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego.
 3. Składki członkowskie regulowane są na podstawie faktury VAT wystawionej przez Biuro OPZL
  na początku danego kwartału. Niżej wymienione wartości składek są kwotami netto.
 4. Członkowie Organizacji są zobowiązani do terminowego opłacania składek.
 5. Jednorazowa składka – „wpisowe”– dla nowo przyjętego Członka OPZL wynosi 150 zł.
 6. Kwartalna składka członkowska dla małych przedsiębiorstw, zatrudniających od 1 do 50 pracowników włącznie, wynosi 150 zł bez względu na różnice w zatrudnieniu pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami.
 7. Kwartalna składka członkowska dla średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 51 do 250 pracowników włącznie, jest ściśle uzależniona od różnic w poziomie zatrudnienia w przedziale od 51 do 250 pracowników i jest ustalana indywidualnie dla każdej firmy w sposób dwuczłonowy według następującego algorytmu:

150 zł  +  (Z  x  0,70 zł  x  3 miesiące)

gdzie: Z oznacza liczbę zatrudnionych w przedziale od 51 do 250 pracowników włącznie.

     8. Kwartalna składka członkowska dla dużych przedsiębiorstw, zatrudniających powyżej 250 pracowników, jest ściśle uzależniona od różnic w poziomie    zatrudnienia w przedziale powyżej 250 pracowników i jest ustalana indywidualnie dla każdej firmy w sposób trzyczłonowy według następującego algorytmu:

150 zł  +  (Z1  x  0,70 zł  x  3 miesiące) + (Z2  x  0,60 zł  x  3 miesiące)

gdzie: Z1 oznacza liczbę zatrudnionych w przedziale od 51 do 250 pracowników włącznie,

a Z2 oznacza liczbę zatrudnionych powyżej 250 pracowników.

    9. Ww. zasady ustalania oraz wysokości składek, uchwalone przez XII Zebranie Ogólne Członków OPZL, obowiązują od II kwartału 2003 roku.

 

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie wysokości, do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu (Dz. U. Nr 34, poz. 310): "składka członkowska, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. nr 55, póz. 235 z późn. zm.), wpłacona na rzecz związku pracodawców, jest zaliczona w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15 % kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne."

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry