Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń

Przedmiotem Projektu: "Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń", jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje, lubuskim przedsiębiorstwom MŚP, na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. MŚP uzyskają dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych i biznesowych oraz możliwość zastosowania ich we własnej praktyce gospodarczej. Transfer wiedzy i doświadczenia ze sfery B+R, oraz okołobiznesowej, spowoduje pobudzenie potencjału innowacyjnego i podniesienie konkurencyjności MŚP.

Maks. wartość 1 bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przypadku wsparcia na usługę badawczą, związaną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożeniowego produktu/usługi/technologii oraz kosztów uzyskania ochrony praw wł. przemysłowej. Natomiast w przypadku wsparcia na usługę doradczą, maks. wartość 1 bonu to kwota poniżej 20 000,00 zł. Poziom dof. wyniesie maks. 85%. MŚP zobowiązane będą do wniesienia min. 15% wkł. własnego. Ponadto w ramach Projektu MŚP uzyskają wsparcie doradcze świadczone przez brokerów innowacji, np. przy wyborze wykonawcy usługi, bądź w procesie transferu wiedzy i technologii.

 

Harmonogram projektu:

I. Działania promocyjno-informacyjne Projektu

I. Nabór, weryfikacja i wybór brokerów innowacji

II. Konkursy o udzielenie wsparcia dla MŚP (2 edycje)

Faza 1. Przygotowania i nabór MŚP

Faza 2. Prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i inne w ramach bonów

Faza 3. Weryfikacja i rozliczenie projektów objętych bonami

 

Cele projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R i profesjonalnymi instytucjami doradczymi, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji do tych przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich poziomu innowacyjności i konkurencyjności. Natomiast celami szczegółowymi są:

1. Wzmocnienie oferty OPZL poprzez uruchomienie znacznie ulepszonej usługi wspierającej badania, innowacje i przedsiębiorczość w postaci „Bonu na innowacje” dla MŚP

2. Wzmocnienie transferu wiedzy i doświadczenia ze sfery B+R i okołobiznesowej do lubuskich MŚP poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych, doradczych, i wdrożenie ich wyników do praktyki gospodarczej tych przedsiębiorstw

3. Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności lubuskich MŚP poprzez realizację prac na rzecz tych przedsiębiorstw w zakresie zabezpieczenia własności intelektualnej

4. Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności lubuskich MŚP poprzez realizację prac na rzecz tych przedsiębiorstw w zakresie zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych, zgłoszeń wzorów przemysłowych zapewniających ochronę prawną w kraju i/lub za granicą

5. Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności lubuskich MŚP poprzez realizację prac na rzecz tych przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej

6. Wzrost nakładów inwestycyjnych lubuskich MŚP na działalność B+R oraz usługi doradcze okołobiznesowe służące rozwojowi potencjału innowacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw.

 

Efekty projektu:

Wsparciem objętych będzie 74 MŚP, natomiast usług objętych wsparciem będzie 84, z racji (co wynika z przeprowadzonego badania) wzięcia udziału przez ok. 10 firm w 2 konkursach w ramach bonów.

 

Wartość projektu:

7 603 212,84

 

Wkład Funduszy Europejskich:

6 462 730,90

 

Aktualności projektu:

  1. Aktualność z dnia 05.05.2017 będąca zaproszeniem do złożenia oferty w związku z zamówieniem „Informacja i promocja projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakres badań, rozwoju i wdrożeń””, do zapoznania się poniżej w załączniku nr 1 "Zaproszenie do złożenia oferty w trybie rozeznania rynku".

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry