Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Projekty zrealizowane

Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń

Bon na innowacje - wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń

Projekt „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” to inicjatywa Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, realizowana w Partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami i Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o., której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje lubuskim przedsiębiorstwom MŚP na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. Dzięki udostępnieniu MŚP najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych oraz biznesowych, a także stworzeniu możliwości zastosowania ich we własnej praktyce gospodarczej, podmioty te zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku. więcej

Powiat Zielonogórski - "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim"

W ramach projektu organizowane są praktyki i staże zawodowe dla UCZNIÓW (dodatkowe, nie związane z programem kształcenia) oraz NAUCZYCIELI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Łącznie przez 5 lat (w latach 2017-2021) przewidziano sfinansowanie z projektu 250 staży dla uczniów i 14 staży dla nauczycieli. Staże mogą być realizowane w systemie popołudniowym, weekendowym, w okresie ferii oraz wakacji.

Organizatorem praktyk/staży jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 

  więcej

Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi w komitetach monitorujących

Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi  w komitetach monitorujących

Związki regionalne Konfederacji Lewiatan łączą siły i chcą zachęcić przedsiębiorców do większej współpracy z organizacjami pracodawców oraz udziału w konsultacjach społecznych. Właśnie ruszył projekt „Konfederaci – konfederatom. Zwiększenie współpracy organizacji pracodawców z podmiotami niezasiadającymi  w komitetach monitorujących”. więcej

Udział lubuskich przedsiębiorstw w targach JOURNÉES DES COLLECTION oraz ZOOMARK

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Udział lubuskich przedsiębiorstw w targach JOURNÉES DES COLLECTION oraz ZOOMARK”, którego głównym celem jest wzrost konkurencyjności sześciu lubuskich przedsiębiorstw MŚP ( Firmy Produkcyjnej Bartex Zakładu Pracy Chronionej, Bartex  Żagań., P.H.U. Namar Żagań, Arpioleder Zielona Góra, Pyko s.c. Żary, PHU RAJA Żary oraz Usług stolarskich Drew Tom Iłowa),  poprzez udział w targach branży ogrodniczej JOURNEES DES COLLECTIONS 2015 w Marsylii /Francja/ oraz zoologicznej ZOOMARK  2015 w Bolonii /Włochy/. więcej

Dialog społeczny

Dialog społeczny

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej od 1 lipca 2013 r. przystąpiła do realizacji projektu pt.: Kompleksowy rozwój potencjału Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w zakresie prowadzenia dialogu społecznego. Głównym celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania OPZL dzięki wzmocnieniu potencjału instytucjonalnego organizacji oraz wzmocnienia kompetencji i umiejętności zarówno pracowników jak i członków organizacji w zakresie prowadzenia dialogu. więcej

WIKOB Biuro Koordynacji Gospodarczej Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

WIKOB Biuro Koordynacji Gospodarczej Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr

Celem wspólnego projektu Izby Przemysłowo-Handlowej z Cottbus (IHK Cottbus) i Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) jest wzmocnienie powiązań gospodarczych w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr i umacnianie konkurencyjności i zdolności kooperacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach sąsiednich. więcej

Mentoring - innowacyjna metoda aktywizacji

Mentoring - innowacyjna metoda aktywizacji

Projekt "Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji" to inicjatywa Fundacji na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic, którą poparło 4 partnerów: Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Przedsiębiorstwo „Irmek” z Gorzowa Wlkp., Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim oraz niemiecka firma Deutsche Angestellten Akademie. Tak silne, trójsektorowe partnerstwo ma zagwarantować wysoki poziom merytoryczny projektu. więcej

Działaj odpowiedzialnie!

Działaj odpowiedzialnie!

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej rozpoczęła realizację projektu pt.: ,,Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany we współpracy z Regionem Zielonogórskim NSZZ Solidarność. Wśród wielu uczestników rynku pracy, pracodawców i pracowników wiedza na temat CSR wciąż jest niewielka. więcej

Go NGO

Go NGO

Jesteś społecznikiem? Pracujesz w samorządzie? Masz pomysł na podniesienie jakości działań międzysektorowych? Zgłoś się do projektu „go NGO!". Wspólnie powołamy Lubuską Sieć Współpracy.
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum oraz Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają na konferencję, która odbędzie się 25 października, o godzinie 12.00 w Hotelu Ruben w Zielonej Górze.

więcej

Punkt Konsultacyjny KSU

Punkt Konsultacyjny KSU

Punkty Konsultacyjne (PK) to bezpłatne konsultacje dla przedsiębiorców oraz osób, które chcą założyć własną firmę. Informacje, jakie moża uzyskać w PK, dotyczą zarówno podstawowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem, jak również dostępnych form wsparcia dla przedsiębiorców. więcej

Asystent ds. Marketingu Polska-Niemcy

Asystent ds. Marketingu Polska-Niemcy

To wspólna inicjatywa Centrum Kształcenia BBW w Frankfurcie n/O., Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. W projekcie realizowana jest specjalna forma podnoszenia kwalifikacji zawodowych przyszłych Asystentów ds. Marketingu. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbywa się w formie ukierunkowanego treningu w przedsiębiorstwach („learning by doing“). Uczestnicy projektu przez okres maksymalnie 18 miesięcy zostaną wykwalifikowani tak, aby byli w stanie samodzielnie realizować międzynarodowe transakcje w kraju sąsiedzkim. więcej

Finansowanie zwrotne dla mikro- i małych przedsiębiorców

Finansowanie zwrotne dla mikro- i małych przedsiębiorców

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro- i małych przedsiębiorców to projekt, który ma na celu pomóc kilkudziesięciu przedsiębiorcom z regionu pozyskać finansowanie zwrotne. Ale również zakłada promocję idei planowania biznesu w perspektywie średnio- i długookresowej, zwłaszcza przez małe firmy. Badania wskazują bowiem, że aż dwie na trzy firmy nie prowadzi aktywnej polityki planowania swojej działalności, a z instrumentów inżynierii finansowej (np. fundusze pożyczkowe, czy poręczeniowe), korzysta jedynie co dziesiąta firma. więcej

Flexicurity - w poszukiwaniu równowagi na lubuskim rynku pracy

Nieefektywna polityka zatrudnienia, sztywność rozwiązań prawnych a także standardy systemu zabezpieczeń społecznych odbiegające od poziomu europejskiego to główne bolączki krajowego rynku pracy. Szansą na ich zniwelowanie może być wdrożenie znanego na Zachodzie modelu flexicurity, godzącego oczekiwania pracodawców z oczekiwaniami pracowników. Projekt związany z upowszechnieniem tej idei realizowała na przełomie 2010 i 2011 r. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. więcej

Rozwój regionalnej instytucji otoczenia biznesu poprzez utworzenie nowej siedziby i budowę nowoczesnej platformy komunikacyjnej

Celem projektu jest rozwój istniejącej od 20 lat instytucji otoczenia biznesu - Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej poprzez utworzenie nowej siedziby Organizacji w Zielonej Górze oraz wdrożenie zaawansowanego systemu informatycznego do zarządzania Organizacją i komunikacji z oddziałami Organizacji oraz innymi interesariuszami (firmami członkowskimi, osobami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, mass mediami, jednostkami samorządu terytorialnego itp.). więcej

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry