Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Fundusze europejskie

Skorzystaj z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorcy to jedna z największych grup beneficjentów, którzy mogą starać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Poniżej prezentujemy poradnik Ministerstwa Rozwoju. Dowiesz się z niego na co możesz otrzymać dotację oraz gdzie szukać właściwym informacji. Środki z UE można wykorzystać na założenie działalności lub na jej rozwój.

 

Skąd i dla kogo?
Fundusze zapewniają przede wszystkim krajowe programy: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programy regionalne poszczególnych województw. Największy wachlarz wsparcia masz do wyboru, gdy Twoja firma należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


Dotacja czy kredyt?

Jeśli chcesz inwestować w rozwój swojego biznesu, a nie posiadasz odpowiednich środków czy zabezpieczeń, masz krótką historię kredytową lub jej brak i nie możesz otrzymać dofinasowania na rynku komercyjnym, możesz starać się o kredyt, poręczenie lub pożyczkę finansowaną z funduszy UE. Udzielają ich pośrednicy finansowi, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

 

Największe szanse na dotacje

Badania i Rozwój (B+R)
Unijną dotację możesz przeznaczyć na rozwój infrastruktury B+R oraz prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Zakres pomocy dobrze oddaje hasło „Od pomysłu do rynku”. Oznacza ono wsparcie całego procesu powstawania nowego rozwiązania, usługi lub produktu: od tworzenia koncepcji, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich wprowadzenie na rynek.

Inteligentne specjalizacje
Największe szanse na dofinansowanie mają inwestycje w branżach wskazanych jako szczególnie istotne z puntu widzenia rozwoju regionu i kraju, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Ich katalog nie jest zamknięty.

Rozwój firm
Unijną dotację możesz uzyskać na rozbudowę firmy, w tym zakup nowoczesnych maszyn i sprzętu produkcyjnego, a także wprowadzenie zmian w procesie produkcyjnym lub w sposobie świadczenia usług. Dzięki tym działaniom będziesz mógł zaoferować nowe lub ulepszone produkty czy usługi.

Technologie informacyjno-komunikacyjne
Wprowadzenie rozwiązań wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, których efektem będzie sprzedaż produktów i usług w Internecie, wdrożenie rozwiązań usprawniających organizację i zarządzanie czy też tworzenie portali pracowniczych on-line – również na te działania możesz pozyskać Fundusze Europejskie.

Ochrona Środowiska
Bardzo istotnym obszarem wspieranym przez Unię jest ochrona środowiska – środki możesz przeznaczyć na działania przyczyniające się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Możesz też liczyć na unijną dotację, gdy działasz w takich branżach jak zagospodarowanie odpadów czy produkcja energii ze źródeł odnawialnych.

Ekspansja Zagraniczna
Z pomocą europejskich pieniędzy wzmocnisz też współpracę gospodarczą z zagranicznymi partnerami oraz promocję swojej firmy za granicą. Fundusze będziesz mógł uzyskać m.in. na udział w targach zagranicznych oraz misjach gospodarczych.

Szkolenia
Trudno wyobrazić sobie rozwój firm bez inwestycji w ludzi. Dostęp do szkoleń zapewnią bony edukacyjne, za które będziesz mógł kupić dla swoich pracowników odpowiednie szkolenia. Dofinansowanie opieramy na tzw. modelu popytowym. Oznacza to, że potrzeba przeprowadzenia szkoleń wychodzi od Ciebie, a nie od placówki. Wybór odpowiedniego szkolenia ułatwia Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), czyli baza podmiotów świadczących usługi edukacyjno-szkoleniowe.

 

Fundusze Europejskie na założenie firmy

Firma dla młodych i nie tylko…
Jeśli nie ukończyłeś 30 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, w pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza Twojej sytuacji i indywidualnych predyspozycji. Na jej podstawie zostanie opracowany odpowiedni dla Ciebie plan działania. Będziesz mógł skorzystać z doradztwa zawodowego, pomocy w znalezieniu pracy, szkoleń i studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych.

Jednym z elementów pakietu są też środki na otwarcie firmy. Dotacja na start Twojego biznesu to ok. 20 tys. zł.

Gdy przekroczyłeś 30 rok życia i nie pracujesz, również masz możliwość uzyskania dofinansowania na własny biznes. Warunki pomocy mogą różnić się w zależności od województwa. Najczęściej musisz dodatkowo wykazać, że Twoja sytuacja zawodowa nie jest łatwa. Tak określona została sytuacja kobiet, osób mających więcej niż 45 lat, osób z niepełnosprawnościami, z niskim wykształceniem, niepracujących od dłuższego czasu.

Jeśli pracujesz lub nie należysz do żadnej z tych grup, będziesz mógł uzyskać pożyczkę na założenie firmy. Musisz ją zwrócić, ale jest znacznie łatwiej dostępna, procedury są krótsze i prostsze, a warunki spłaty korzystne.

Gdzie szukać informacji?

Skontaktuj się ze swoim powiatowym urzędem pracy (jeśli jesteś zarejestrowanym bezrobotnym) lub wojewódzkim urzędu pracy. Możesz także zadzwonić lub napisać do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Informacje o aktualnie dostępnych możliwościach wsparcia znajdziesz także w Wyszukiwarce Dotacji.

Start-up
Jeśli masz innowacyjny pomysł na biznes, wsparcia szukaj m.in. w programach Startet, BizNest oraz w projekcie „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Starter oraz BizNest adresowane są do młodych firm typu start-up. Bezpośrednią pomoc uzyskasz od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych, funduszy venture capital czy sieci aniołów biznesu (czyli inwestorów wspierających wartościowe pomysły potencjalnych przedsiębiorców lub młodych firm). Najciekawsze pomysły przejdą tzw. preinkubację. Jeśli przeprowadzone podczas preinkubacji analizy będą rokujące, inwestor pomoże Ci założyć i rozwinąć firmę.

Projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów” zaoferuje młodym ludziom kompleksowe wsparcie w tworzeniu i rozwoju startupów. Pomoc uzyskasz w ośrodkach innowacji - parkach technologicznych z Polski Wschodniej. Z ich oferty będziesz mógł skorzystać, jeśli masz mniej niż 35 lat, masz innowacyjny pomysł na biznes i chcesz otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Zyskasz dostęp do infrastruktury (np. stanowisko pracy), mentoring, coaching oraz inne usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu biznesowego. Kiedy Twoja firma będzie już gotowa do wejścia na rynek, będziesz mógł uzyskać dofinansowanie na rozwój swojej działalności.

Gdzie szukać informacji?

Szczegółowe informacje na temat programów StarterBiznet oraz Platform startowych dla nowych pomysłów znajdziesz na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firma na wsi
Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS, możesz skorzystać z tzw. premii na rozpoczęcie działalności. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jeśli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem zapytaj w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania. Możesz je też wyszukać na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Wniosek składasz do Lokalnej Grupy Działania, a dotacja dla Ciebie może wynieść do 100 tys. zł.

 

Fundusze Europejskie na rozwój firmy

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji
Dofinansowanie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji możesz uzyskać w programach: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w Twoim województwie.

Rozwój działalności firmy
Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością m.in. zakupu nowego sprzętu, rozbudową infrastruktury (głównie mały lub średni przedsiębiorca). Takie wydatki nie muszą się wiązać z dużymi innowacjami, ale pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność firmy. Środki dostępne są głównie w formie pożyczek. Będziesz musiał je zwrócić, ale dostaniesz je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze. Jeśli będziesz jednak chciał wziąć kredyt w banku, to wtedy Fundusze Europejskie też mogą Ci pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) takiemu bankowi w Twoim imieniu.

Jeśli prowadzisz firmę na wsi, możesz zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. Pamiętaj, że ze swoim pomysłem musisz się wpisać w lokalne strategie.

Informatyzacja
Dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli chcesz przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny czy opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy Twojej firmy z systemami Twoich partnerów. Poza tym środki unijne możesz przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w Twojej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Rozwiązania ekologiczne
Fundusze możesz przeznaczyć np. na termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii produkcyjnej. Jeśli planujesz pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Pamiętaj, że niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

Gdzie szukać informacji

Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Aktualne konkursy dla firm na badania o rozwój znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.O lokalne grupy działania zapytaj w swoim urzędzie gminy. Ich listę znajdziesz też na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Działalność za granicą
Takie dofinansowanie możesz pozyskać w krajowych programach: Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia oraz programie regionalnym Twojego województwa.

Najpierw przygotowujesz strategię firmy za granicą (tzw. model biznesowy w zakresie internacjonalizacji). Dofinansowanie przeznaczasz na przygotowanie tej strategii do realizacji, ale także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów czy udział w targach i misjach gospodarczych. Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a w regionach – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, które dostały takie zadania.

W Programie Inteligentny Rozwój możesz ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych i ogólnych programach promocji gospodarczej. Wnioski o wsparcie składasz do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Co jeszcze?
Mimo dość szerokiej listy, to nie są wszystkie obszary, w których możesz pozyskać dofinansowanie jako przedsiębiorca. Kolejnych możliwości wsparcia szukaj przede wszystkim w programie regionalnym Twojego województwa, krajowych programach: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Zweryfikuj swoje pomysły, kontaktując się z Punktami Informacyjnymi.

 

Źródło: http://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/skorzystaj-z-funduszy-europejskich/

 


 

Aktualność z dnia 1 września 2016 r.

Baza Usług Rozwojowych - nowa odsłona Rejestru Usług Rozwojowych

Szanowni Państwo, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy, że z dniem 25 sierpnia 2016 r. Rejestr Usług Rozwojowych przekształcił się w Bazę Usług Rozwojowych. Nowej nazwie towarzyszy również zmiana domeny internetowej. Dotychczasowy adres www.inwestycjawkadry.pl został zastąpiony nowym - uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

To jednak nie koniec zmian, jakie dotyczą tego narzędzia informatycznego. Modyfikacji uległy również zasady rejestracji podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz usług rozwojowych. W związku z tym warto zapoznać się z nową wersją Regulaminu Bazy Usług Rozwojowych (link), ze szczególnym uwzględnieniem zmodyfikowanej Karty Podmiotu i Karty Usługi.

Wprowadzone zmiany umożliwiają rozpoczęcie procesu rejestracji podmiotów w oparciu o zapisy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (link). Rejestracja w Bazie w oparciu o nowe zasady umożliwi świadczenie usług tym przedsiębiorcom, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W związku z powyższym zapraszamy do rejestracji wszystkie podmioty zainteresowane świadczeniem usług za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Nawiązując do powyższych zmian informujemy również, że Podmioty dotychczas zarejestrowane w Rejestrze Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie (usług KSU) mają czas do 10 października br. na zaktualizowanie swoich danych w Bazie Usług Rozwojowych, w tym potwierdzenie spełniania nowych kryteriów rejestracji. W sytuacji, w której podmiot nie dokona uaktualnienia danych we wskazanym terminie, utraci możliwość świadczenia usług w ramach KSU za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

 


 Aktualność z dnia 12 maja 2016 r.

Nowa wersja harmonogramu naborów wniosków dla RPO-Lubuskie 2020

Od 2 maja 2016 roku obowiązuje zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO-Lubuskie 2020 na 2016 rok*.
*Do Harmonogramu na 2016 rok dodano nabór dla Poddziałania 3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Zielona Góra.

 Obowiązuje od: 02.05.2016

Harmonogram

 


Aktualność z dnia 5 maja 2016 r.

Kolejne szkolenia dotyczące ogłoszonych konkursuów z RPO-Lubuskie 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zaprasza na kolejną turę szkoleń dotyczących aktualnie ogłoszonych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram szkoleń:

 • 09.05.2016 r. - Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje
 • 09.05.2016 r - Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne
 • 10.05.2016 r. - Zielona Góra, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje
 • 10.05.2016 r. - Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP
 • 11.05.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT
 • 12.05.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, poddziałania 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski oraz poddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach na stronie RPO-Lubuskie 2020.

Ilość miejsc ograniczona.

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 


 Aktualność z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wydłużenie naboru wniosków w 5 konkursach w ramach RPO-Lubuskie 2020

Zarząd Województwa Lubuskiego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom chętnych do skorzystania z funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 zdecydował o wydłużeniu naboru wniosków w konkursach skierowanych do przedsiębiorców na badania i innowacje oraz rozwój sektora MŚP, a także w ramach obszaru związanego z edukacją. Decyzja ta umożliwi wnioskodawcom skompletowanie pełnej dokumentacji. – Wychodzimy naprzeciw potrzebom beneficjentów. Staramy się być elastyczni, bo to umożliwi lepsze wdrażanie RPO Lubuskie 2020 – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Decyzją zarządu województwa wydłużone zostają nabory dla konkursów:

 1. Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 1 lipca 2016 r.,
 2. Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 31 maja br.
 3. Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 17 czerwca br.
 4. Nr RPLB.08.02.02-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 17 czerwca br.
 5. Nr RPLB.08.04.02-IZ.00-08-K01/16 - nabór potrwa do 17 czerwca br.

 


 Aktualność z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Rusza cykl szkoleń dotyczących aktualnie ogłoszonych naborów wniosków konkursowych

Zapraszamy na szkolenia dotyczące aktualnie ogłoszonych naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szkolenia odbędą się w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wielkopolskim.

Harmonogram szkoleń:

08.04.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

11.04.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje

11.04.2016 r. – Zielona Góra, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT oraz działania 8.3Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych

12.04.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. działania 1.1 Badania i innowacje

12.04.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

13.04.2016 r. – Gorzów Wielkopolski, szkolenie dot. poddziałania 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT, poddziałania 8.2.2Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - ZIT Gorzów Wielkopolski, działania 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych, poddziałania 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski orazpoddziałania 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Szczegóły dotyczące szkoleń oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie RPO LUBUSKIE w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Ilość miejsc ograniczona!
W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie.

 


Aktualność z dnia 22 marca 2016 r.

1.2 Sektorowe programy B+R” - "INNOTEXTILE"

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link1 )
w terminie: od 15 kwietnia do 15 czerwca 2016 r.

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Program sektorowy INNOTEXTILE ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla przemysłu włókienniczego

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). 

Budżet i poziom dofinansowania:
Indykatywny budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOTEXTILE wynosi 60 000 000 PLN.

Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 tyś. PLN. 
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

Ogłoszenie o konkursie

Dokumenty konkursowe

 


Aktualność z dnia 7 marca 2016 r.

Nowa wersja SZOOP-RPO Lubuskie 2020

W dniu 23 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. W załączeniu przedstawiamy treść dokumentu wraz z kryteriami wyboru projektów przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO-L2020 w dniu 18 lutego 2016 r. (załącznik nr 3).

SZOOP - jest to dokument szczegółowo określający przeznaczenie dotacji z UE.

SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 4

Załączniki do SZOOP RPO-Lubuskie 2020 wersja nr 4

 


 Aktualność z dnia 7 marca 2016 r.

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw MŚP

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin składania wniosków: od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 r.

Konkurs podzielony jest na etapy.
Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Poziom i wartość wsparcia

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:
- 2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);
- 5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j. równowartości:
- 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub
- 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. 3

Intensywność wsparcia
Dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
– 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

Dla średniego przedsiębiorcy:
– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia zwiększa się do:
Dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
– 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

Dla średniego przedsiębiorcy:
– 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
– 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

Ogłoszenie o konkursie link

Dokumenty konkursowe link

 


 Aktualność z dnia 1 marca 2016 r.

Nowe konkursy z RPO-Lubuskie 2020 dla przedsiębiorców

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłasza następujące konkursy:

 1. Nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 1.1 Badania i innowacje; LINK
 2. Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 1.2 Rozwój przedsiębiorczości; dla IOB; LINK
 3. Nr RPLB.01.05.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne; LINK
 4. Nr RPLB.08.02.01-IZ.00-08-K01/16, Poddziałanie 8.2.1 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – projekty realizowane poza formułą ZIT; LINK
 5. Nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16, Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych; LINK

Nabory wniosków rozpoczną się 31 marca 2016 r.

 


 Aktualność z dnia 24 lutego 2016 r.

Program Rozwoju Innowacji przyjęty

Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Program Rozwoju Innowacji dla Regionu Lubuskiego. Ma charakter operacyjno-wdrożeniowy i jest ustanawiany w celu realizacji dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i przede wszystkim strategii rozwoju regionu. Pozwala na włączenie do systemu innowacji wyłonionych obszarów inteligentnych specjalizacji. Wskazuje także źródła finansowania dla innowacji.

Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI) jest dokumentem wypełniającym warunek wstępny dla Celu Tematycznego 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w okresie 2014-2020. Efektem wdrożenia dokumentu powinno być podniesienie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez rozwój nowych przewag w ramach wybranych obszarów inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodność z dokumentem będzie też determinowała możliwość uzyskania wsparcia przede wszystkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 1 – gospodarka i innowacje, ale również pośrednio w ramach Osi Priorytetowej 6 – regionalny rynek pracy, jak i Osi Priorytetowej 8 – nowoczesna edukacja.

Inteligentne Specjalizacje województwa lubuskiego:

 • Zielona Gospodarka,
 • Zdrowie i jakość życia,
 • Innowacyjny przemysł.

 


  Aktualność z dnia 24 lutego 2016 r.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R - POIR

Konkurs kierowny jest do wszystkich grup przedsiębiorców (MMŚP i dużych).

Termin składania wniosków: od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. 

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu. 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy,
35% w przypadku średniego przedsiębiorcy,
25% w przypadku innego niż MŚP.

Więcej informacji: tutaj

 


 Aktualność z dnia 12 stycznia 2016 r.

Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP 
w terminie: od 18 stycznia 2016 r. do 18 marca 2016 r.

Mikro, mały i średni przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie na realizację proinnowacyjnych usług tj.: 

 • a) usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,
 • b) usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, 

wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Wykonawcą usług są akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu. Listy akredytowanych usługodawców są podane do publicznie dostępnej wiadomości – zamieszczone na stronie MR www.mr.gov.pl. Kryteria akredytacji dotyczyć będą m.in. doświadczenia i potencjału kadrowego IOB w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych. Przedsiębiorca zainteresowany konkretną usługą proinnowacyjną będzie składał do PARP wniosek o dofinansowanie realizacji usługi przez wybrany akredytowany IOB.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowanych 50 tys. zł,
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 420 tys. zł

Intensywność wsparcia
a) do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie,
b) do 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców.

Ogłoszenie o konkursie link
Regulamin konkursu (pobierz plik)
Pełna dokumentacja do Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 (link)

 


 Aktualność z dnia 12 stycznia 2016 r.

1.2 Sektorowe programy B+R - "INNOCHEM"

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Sposób składania wniosku: wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP (link1 )
w terminie: od 1 lutego do 1 marca 2016 r.

W ramach Działania 1.2, dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 651/2014 (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). 

 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 mln PLN.

Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o konkursie pobierz plik
Regulamin Przeprowadzania Konkursu pobierz plik
Pełna dokumentacja do Działania 1.2 tutaj

  


 Aktualność z dnia 7 stycznia 2016 r.

Poradnik

Na stronie RPO-L2020 ukazał się poradnik przygotowany przez Komisję Europejską, dotyczący unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Będzie pomocny przy realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej.

WERSJA POLSKOJĘZYCZNA

WERSJA ANGLOJEZYCZNA

Zachęcamy do lektury.

 


 Aktualność z dnia 7 stycznia 2016 r.

Ruszyła Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

W dniu 7 grudnia 2015 r. uruchomiona została Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod adresem:

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

oraz

http://www.konkurencyjnosc.gov.pl

Baza konkurencyjności to internetowa baza ofert zawierająca ogłoszenia Beneficjentów. Publikacja ogłoszeń przez Beneficjentów, korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jest warunkiem spełnienia tzw. zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto (przy spełnieniu wymogu oszacowania wartości zamówienia, zgodnie z sekcją 6.5.1 pkt 1 i sekcją 6.5.3 pkt 4 ww. Wytycznych). Co ważne, beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp) muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro. Podmioty, które rozpoczęły realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zobowiązane są do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiadają taką stronę. Szczegółowe zapisy dotyczące zasady konkurencyjności znajdują się w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W związku z powyższym, od dnia 11 stycznia 2016 r. Beneficjenci, zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności – zgodnie z zapisami ww. Wytycznych, powinni obligatoryjnie publikować w Bazie zapytania ofertowe dla dostaw, usług i robót, które mają być współfinansowane ze środków EFRR.

Pod wskazanym wyżej adresem internetowym znajdą Państwo również instrukcje korzystania z Bazy Konkurencyjności. Wszelkie ewentualne problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Bazy należy zgłaszać na adres mailowy: konkurencyjnosc@mr.gov.pl

 


 Aktualność z dnia 7 stycznia 2016 r.

Konferencja dot. wdrażania RPO-Lubuskie 2020 w 2016 roku

Województwo Lubuskie wkracza w intensywną fazę wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO-L2020). Biorąc pod uwagę blisko pięćdziesiąt zaplanowanych do ogłoszenia konkursów w ramach RPO-L2020, obecny rok stanowi ogromne wyzwanie w kontekście sprawnej realizacji Programu i wydatkowania 906 milionów euro.

W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 serdecznie zapraszamy na konferencję, na której zaprezentowane będą szczegółowe informacje dotyczące wdrażania RPO-L2020 w 2016 roku.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 stycznia br. w Zielonej Górze, Sala Sejmiku Województwa Lubuskiego o godzinie 12.00.

AGENDA SPOTKANIA

Potwierdzenie obecności w powyższym wydarzeniu oraz o kontakt w razie ew. pytań z Panem Michałem Mazurem – pracownikiem Departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem Operacyjnym (email: ; tel.: 68 456 51 11).

 


 Aktualność z dnia 10 grudnia 2015 r.

Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym IP w terminie: od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r.

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy2 oraz przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poziom i wysokość wsparcia
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

 • 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MŚP);
 • 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż mikro-, mały i średni przedsiębiorca.

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt równowartości 15 mln euro.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:
– dla mikroprzedsiębiorcy: 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
– dla małego przedsiębiorcy: 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
– dla średniego przedsiębiorcy: 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
– dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca: 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Jak zwiekszyć dofinansowanie?
W przypadku projektu, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia na prace rozwojowe może zwiększyć się o dodatkowe 15%. Szczegółowe warunki przyznania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu określa Przewodnik po kryteriach wyboru projektów.

Dokumentacja projektowa znajduje się pod linkiem

Ogłoszenie o konkursie tutaj

 


 Aktualność z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 12 stycznia 2016 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2016 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl od 12 stycznia 2016 r.

Instrument będzie realizowany w trybie konkursowym dla spółek sektora MŚP.

Dotacja dotyczy wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym z rynku GPW, New Connect, zagranicznych rynków regulowanych, rynku obligacji Catalyst.

Poziom dofinansowania: do 50%. Maksymalna kwota dofinansowania zróżnicowana będzie w zależności od wyboru rynku kapitałowego oraz skutecznego pozyskania środków.

Instrument jest kontynuacją poddziałania 3.3.2 PO IG, które w znacznym stopniu przyczyniło się do dynamicznego rozwoju rynku New Connect w latach 2009–2013.
Nowością w tym instrumencie będzie otwarcie się na przedsiębiorców zamierzających finansować rozwój firmy, którzy nie chcą dzielić się swoimi udziałami lub akcjami, a preferują formułę długu w postaci emisji obligacji. Novum w działaniu jest możliwość finansowania także wydatków związanych z pozyskaniem ratingu przez przedsiębiorstwa. Dzięki pozyskaniu ratingu zmniejszeniu ulegnie przyszły koszt pozyskania finansowania dłużnego, a także zwiększy się wiarygodność polskich firm na rynkach zagranicznych.

Celem działania jest zniesienie głównej bariery w pozyskaniu finansowania z rynków publicznych, tj. wysokich kosztów przygotowania przedsiębiorstwa do debiutu na parkiecie lub emisji obligacji. Tym samym przedsiębiorstwa będą miały ułatwiony dostęp do finansowania, a polskie rynki papierów wartościowych będą zasilane nowymi, dynamicznie rozwijającymi się przedsiębiorstwami.

Dokumentacja projektowa znjduje się pod linkiem (link)

Ogłoszenie o konkursie tutaj

 


 Aktualność z dnia 2 grudnia 2015 r.

Ogłoszenia konkursów w ramach RPO-Lubuskie 2020

W dniu 30 listopada 2015 roku Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłosiła 9 konkursów, na łączna kwotę dofinansowania 128.450.000,00 zł. (w tym 79.550.000,00 zł z EFRR oraz 48.900.000,00 zł z EFS).

Nabory projektów rozpoczną się od dnia 31 grudnia 2015 roku.

Konkursy dotyczyć będą takich obszarów jak:

 • Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 29.04.2016 roku.

 • Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wlkp. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 31.03.2016 roku.

 • Poddziałania 3.2.3 Efektywność energetyczna – ZIT Zielona Góra. Projekty składane w konkursie obejmować będą głęboką modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Nabór projektów przewidziano do 30.06.2016 roku.

 • Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotni i osoby o niskich kwalifikacjach). Nabór projektów przewidziano do 01.02.2016 roku.

 • Działania 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Projekty składane w konkursie obejmować będą kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych zawierające kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadząc do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.

 • Działania 7.5 Usługi społeczne. Projekty składane w konkursie obejmować będą wsparcie rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich skierowanych do osób pozostających poza rynkiem pracy lub doświadczających problemów z adaptacją na rynku pracy (w tym osób z niepełnosprawnościami, starszych i dzieci), również w utworzonych mieszkaniach o charakterze wspieranym. Nabór projektów przewidziano do 15.02.2016 roku.

 • Poddzia

Formularz zapytania

* - pola wymagane

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry