Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Projekty zrealizowane

/31-12-2021

W ramach projektu "Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim" organizowane są praktyki i staże zawodowe dla UCZNIÓW (dodatkowe, nie związane z programem kształcenia) oraz NAUCZYCIELI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie.

Łącznie przez 5 lat (w latach 2017-2021) przewidziano sfinansowanie z projektu 250 staży dla uczniów i 14 staży dla nauczycieli. Staże mogą być realizowane w systemie popołudniowym, weekendowym, w okresie ferii oraz wakacji.

Liderem projektu jest Powiat Zielonogórski.

Organizatorem praktyk/staży jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. 

Staże dla NAUCZYCIELI będą realizowane w 2018 roku.

Dla UCZNIÓW:

 • 2017 r.: 60 staży/praktyk
 • 2018 r.: 60 staży/praktyk
 • 2019 r.: 50 staży/praktyk
 • 2020 r.: 50 staży/praktyk
 • 2021 r.: 30 staży/praktyk

Staże odbywać się będą na terenie województwa lubuskiego. Preferowane są firmy z najbliższego otoczenia szkoły. Uczniowie będą kierowani do firm w branżach zgodnych z kierunkiem w jakim się kształcą. Praktyki/staże dla uczniów będą trwały minimum 150h. Natomiast dla nauczycieli min. 40h.

Po zrealizowaniu 150 h stażu uczeń otrzyma stypendium w wysokości 1500 zł brutto --> 1250 zł netto "na rękę"

Dla każdego ucznia przystępującego do stażu zostanie przygotowany indywidualny Program. Po ukończeniu stażu uczeń otrzyma Zaświadczenie o odbyciu stażu oraz Portfolio z opinią od pracodawcy.

Celem staży dla uczniów jest przygotowanie przyszłych pracowników pod względem praktycznym do wykonywania pracy w określonym zawodzie, wynikającym z konkretnego zapotrzebowania pracodawców. Staże pomogą uczniom nabyć umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, zwiększonej mobilności międzysektorowej ucznia oraz nabyć doświadczenia w środowisku pracy, zwiększając jego szanse na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

 • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
 • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
 • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich (w przypadku kontynuowania nauki. wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
 • udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.

Celem udziału nauczycieli w stażach będzie podniesienie ich praktycznej wiedzy do nauczania w poszczególnych zawodach oraz dopasowanie ich umiejętności do oczekiwań pracodawców względem potencjalnych pracowników. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze środowiskiem pracy, nauczyciele będą mogli zaktualizować swoją wiedzę: poznają najnowsze/aktualnie stosowane techniki/rozwiązania, będą pracować na używanych w danym przedsiębiorstwie /u danego pracodawcy maszynach. Zdobytą wiedzę będą przekazywać uczniom.

Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

 • pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
 • kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
 • poniesienie mniejszych kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
 • podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
 • budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji),
 • odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty.

 

INFORMACJE DLA FIRM

Założenia projektu przewidują sfinansowanie ze środków unijnych:

 • refundację kosztów stażu/praktyki (wszelkich wydatków związanych z organizacją i realizacją stażu/praktyki w przedsiębiorstwie);
 • refundację części wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa, któremu zostanie powierzona rola OPIEKUNA stażysty/praktykanta. 

Wstępne zainteresowanie firmy mogą Państwo zgłaszać poprzez przygotowany
Formularz elektroniczny LINK

Właściwa rekrutacja przedsiębiorstw rozpocznie się wkrótce.

Przedsiębiorstwa duże, które zdecydują się na udział w projekcie, obligatoryjne będą musiały wnieść wkład własny na poziomie min. 5% kosztów związanych z realizacją stażu lub praktyki, średnio w kwocie 250,00 PLN brutto, a ostatecznie w kwocie uzależnionej od rzeczywiście poniesionych kosztów. Natomiast w przypadku firm mikro i MŚP wniesienie wkładu własnego jest dobrowolne.  

Zachęcamy przedsiębiorców do udziału w projekcie, ponieważ wierzymy, że jego efekty mogą pomóc w rekrutacji nowych, dobrze przygotowanych pracowników oraz pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie firm, a poprzez to również poprawią ogólną sytuację gospodarczą w regionie.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania z Państwa strony, zachęcamy do kontaktu z nami. Chętnie też spotkamy się z Państwem w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, celem przybliżenia zasad udziału w projekcie.

 

Osoba kontaktowa:
Milena Pałys
tel. +48 68 327 18 81 / kom. +48 697 712 032 / e-mail: 

Biuro Organizatora:
Organizacja Pracodawców Ziemi LubuskiejBiuro Główne
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego –projekty realizowane poza formułą ZIT.

 

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry