Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Projekty zrealizowane

/30-06-2020
powiększ

Wszystkie informacje wraz z dokumentacją znajdują się na stronie www.innowacje.opzl.pl

 

 

Projekt „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” to inicjatywa Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, realizowana w Partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami i Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o., której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje lubuskim przedsiębiorstwom MŚP na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. Dzięki udostępnieniu MŚP najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych oraz biznesowych, a także stworzeniu możliwości zastosowania ich we własnej praktyce gospodarczej, podmioty te zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku.

Maks. wartość 1 bonu, to kwota poniżej 100 000.00 zł w przypadku wsparcia na usługę badawczą, związaną z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożeniowego produktu/usługi/technologii oraz kosztów uzyskania ochrony praw wł. przemysłowej. Natomiast w przypadku wsparcia na usługę doradczą, maks. wartość 1 bonu to kwota poniżej 20 000,00 zł. Poziom dof. wyniesie maks. 85%. MŚP zobowiązane będą do wniesienia min. 15% wkł. własnego. Ponadto w ramach Projektu MŚP uzyskają wsparcie doradcze świadczone przez brokerów innowacji, np. przy wyborze wykonawcy usługi, bądź w procesie transferu wiedzy i technologii.

Harmonogram projektu:

I. Działania promocyjno-informacyjne Projektu

I. Nabór, weryfikacja i wybór brokerów innowacji

II. Konkursy o udzielenie wsparcia dla MŚP (2 edycje)

Faza 1. Przygotowania i nabór MŚP

Faza 2. Prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i inne w ramach bonów

Faza 3. Weryfikacja i rozliczenie projektów objętych bonami

Cele projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R i profesjonalnymi instytucjami doradczymi, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji do tych przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich poziomu innowacyjności i konkurencyjności. Natomiast celami szczegółowymi są:

1. Wzmocnienie oferty OPZL poprzez uruchomienie znacznie ulepszonej usługi wspierającej badania, innowacje i przedsiębiorczość w postaci „Bonu na innowacje” dla MŚP

2. Wzmocnienie transferu wiedzy i doświadczenia ze sfery B+R i okołobiznesowej do lubuskich MŚP poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych, doradczych, i wdrożenie ich wyników do praktyki gospodarczej tych przedsiębiorstw

3. Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności lubuskich MŚP poprzez realizację prac na rzecz tych przedsiębiorstw w zakresie zabezpieczenia własności intelektualnej

4. Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności lubuskich MŚP poprzez realizację prac na rzecz tych przedsiębiorstw w zakresie zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów użytkowych, zgłoszeń wzorów przemysłowych zapewniających ochronę prawną w kraju i/lub za granicą

5. Wzrost potencjału innowacyjnego i konkurencyjności lubuskich MŚP poprzez realizację prac na rzecz tych przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej

6. Wzrost nakładów inwestycyjnych lubuskich MŚP na działalność B+R oraz usługi doradcze okołobiznesowe służące rozwojowi potencjału innowacyjnego i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Efekty projektu:

Wsparciem objętych będzie 50 MŚP i zrealizowanych zostanie 50 usług.

Wartość projektu:

5 946 125,02 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

5 054 206,25

 

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry