Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na JEDNODNIOWE seminarium:

REWOLUCYJNE ZMIANY  W DOKUMENTACJI KADROWEJ

«        skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

«        projektowane zmiany dotyczące  zasad prowadzenia akt osobowych od 2019 roku!

TERMIN: 17 stycznia 2019r. godz. 10.00

Miejsce:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)

PROGRAM SZKOLENIA:

Skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja, w tym:

 • zmiana sposobu wypłaty wynagrodzenia,
 • możliwość prowadzenia i przechowywania w postaci elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników oraz nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników,
 • rewolucyjne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
 • zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych pracowników,
 • nowy dokument informacyjny wydawany w związku z ustaniem stosunku pracy,
 • nowe obowiązki wobec ubezpieczonego i wobec ZUS – raport informacyjny,
 • zmiany w okresie przechowywania list płac, kart wynagrodzeń albo innych dowodów, na podstawie 
 • których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty,
 • nowe wymagania wobec przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie 
 • przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej, w tym:

 • nowe, CZTERY części akt osobowych od 2019 r.,
 • nowa organizacja dokumentów w poszczególnych częściach akt osobowych,
 • jakie dokumenty przechowywać w poszczególnych częściach akt osobowych od 2019 r.?
 • nowe zasady usuwania z akt osobowych pracownika odpisu zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową,
 • obowiązek przechowywania skierowań na badania profilaktyczne!
 • ewidencja czasu pracy według nowych zasad od 2019 r
 • warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci papierowej od 2019 r.
 • szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej od 2019 r.
 • przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi od 2019 r.
 • doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji od 2019 r. – TERMINY!
 • komu można będzie wydać dokumentację pracowniczą  od 2019 r.?
 • zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej od 2019 – TERMINY!
 • ILE CZASU PRZEWIDZIANO NA DOSTOSOWANIE SIĘ PRACODAWCÓW DO NOWYCH WYMAGAŃ – WAŻNE TERMINY!
 • czy będzie trzeba porządkować akta archiwalne według nowych zasad?
 • co zrobić z kartą ewidencji czasu pracy prowadzoną dla danego pracownika w dniu wejścia w życie nowego rozporządzenia?

Skutki prawne dot. wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, związane 
z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej – nowe stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy!

Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w aspekcie odpowiedzi na Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Ustawa z 04.10.2018  r. o pracowniczych planach kapitałowych podpisany przez Prezydenta!
– informacja sygnalna.

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia:
- pocztą na adres: Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy "EXANDI" 
                                  65-078 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23
- faxem:               (068) 324-35-90
- skan e-mailem:  

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 68 411 44 22
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 533 322 619
do góry