Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK – praktyczne warsztaty kadrowo- płacowe 

(przykłady kalkulacji)

TERMIN:       5 stycznia 2021r. godz. 10.00

MIEJSCE:     Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 - sala wykładowa Exandi  Ip.  nr 110  - (Centrum Biznesu)

Wykładowca: Mirela Chomont - Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych. Mecenas Mirela Chomont specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatków dochodowych, zagadnień z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego, optymalizacji podatkowych oraz spraw karno – skarbowych. Jako pełnomocnik reprezentuje Podatników w licznych postępowaniach podatkowych i kontrolach przed organami podatkowymi i celno – skarbowymi. Reprezentuje również Klientów w sporach przed Sądami Administracyjnymi. Posiada doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie głownie w kontekście pracowników kadrowo - płacowych i księgowych najważniejszych elementów nowej instytucji – Pracowniczych Planów Kapitałowych w tym zasad ustania wpłat, terminów wpłat, podstaw obliczenia wpłat i odpowiedzialności za błędy w ramach PPK. W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. Wszystko w zwięzłej, przystępnej i przejrzystej formie dostosowanej do obowiązków realizowanych przez pracowników płacowo-kadrowych i księgowych wraz z licznymi przykładami i kalkulacjami.

 

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się m.in. kto może zostać uczestnikiem PPK, na czym polegają i co obejmują umowy tworzące system PPK, jak dokonywać wpłat składek na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz jak technicznie naliczać składki z wynagrodzenia uczestnika programu, aby prawidłowo realizować obowiązki w ramach PPK. Solidne kompendium wiedzy dla zespołów kadrowo- płacowych i księgowych wraz z omówieniem najczęściej występujących problemów i wątpliwości przy naliczaniu składek.

 

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

 

Program szkolenia:

Podstawy prawne tworzenia PPK: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych z uwzględnieniem zmian wynikających z tarczy antykryzysowych (w związku z Covid-19)

Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK:

a) podmioty zatrudniające 250, 50, 20 i mniej pracowników – terminy stosowania obowiązków związanych z PPK dla każdego rodzaju podmiotów zatrudniających

b) kto jest zobowiązany do tworzenia PPK – definicja „podmiotu zatrudniającego”:  pracodawca, nakładca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych, zleceniodawca , podmiot, w którym działa rada nadzorcza

Kto został objęty systemem PPK?

a) definicja „osoby zatrudnionej” - podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułów wskazanych w ustawie: pracownicy; osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą;  członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych; osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług; członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

b)      pracownicy młodociani a PPK

c)      PPK a pracownicy korzystający z uprawnień rodzicielskich (urlopy macierzyńskie, wychowawcze)

d)     czy pracownik może jednocześnie należeć do kilku PPK?

e)      zasady rezygnacji z PPK przez pracowników (oświadczenie i termin jego złożenia)

f)       transfer środków z jednego PPK na inny PPK w przypadku zmiany podmiotu zatrudniającego

Umowy zawierane przez podmiot zatrudniający w ramach PPK i zasady funkcjonowania PPK

 • umowa o zarządzenie PPK
 •  umowa o prowadzenie PPK
 • ogólne założenia działania funduszy „cyklu życia” (czyli gdzie będą inwestowane pieniądze w ramach PPK)

Wpłaty na PPK:

 • wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej
 • dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej – limity
 • osoby zatrudnione uprzywilejowane objęte możliwością minimalnej wpłaty – 0,5 %
 • wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego
 • dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego – limity
 • terminy dokonywania wpłat
 •  techniczne zasady dokonywania wpłat
 • Jak ustalać okres 3-miesięcznego zatrudnienia określony w art. 16 ust. 1 ustawy o PPK?
 •  Czy do ustalenia okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ustawy o PPK należy wliczać okresy zatrudnienia, podczas których osoba zatrudniona podlegała dobrowolnie do ubezpieczeń społecznych oraz okresy zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK?

j)       zasady obliczania wysokości wpłat na przykładach:

 • Czy premie, nagrody, świadczenia obejmujące karnety na siłownię, pakiety medyczne wliczane są do podstawy obliczenia wysokości wpłaty?
 • Czy nalicza się wpłaty do PPK w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia (np. premie roczne lub wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca, ale już po ustaniu zatrudnienia)?
 • Czy świadczenia inne niż wynagrodzenie w postaci pieniężnej (w naturze), np. wynajem mieszkania osobie zatrudnionej stanowią podstawę naliczenia wpłat do PPK?
 • Czy wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Jak ma wyglądać naliczanie i odprowadzanie wpłat do PPK dla osób zatrudnionych, którym wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia następnego miesiąca?
 • Czy w sytuacji, w której podmiot zatrudniający dokonał wpłat do PPK z opóźnieniem będzie zobowiązany również do naliczenia i przekazania do PPK odsetek od tych wpłat?
 • Czy podmiot zatrudniający może różnicować wpłaty dodatkowe w taki sposób, że będzie stosował różny procent wpłat dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę?
 • Czy jest możliwe wprowadzenie zasady, w której wysokość wpłaty dodatkowej finansowanej przez podmiot zatrudniający będzie uzależniona od wysokości wpłaty dodatkowej finansowanej przez osobę zatrudnioną (np. w proporcji 1% za 1%)?
 • Jak dokonać korekty wpłat do PPK w przypadku nadpłaty wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA po terminie wypłaty wynagrodzenia?
 • Czy podmiot zatrudniający, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa może na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o PPK zwolnić się z obowiązku finansowania wpłat do PPK?
 • Jak należy ustalać wynagrodzenie uczestnika PPK w odniesieniu do art. 27 ust. 2 i 4 ustawy o PPK, w przypadku wystąpienia absencji chorobowej lub urlopu bezpłatnego?
 • Czy wpłata dodatkowa do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający stanowi element wynagrodzenia?
 • Czy w przypadku, gdy podmiot zatrudniający nie zawrze w terminie przewidzianym w art. 16 ustawy o PPK umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej i z mocy prawa na podstawie art. 17 ustawy o PPK powstanie stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK, to zapłatę przez podmiot zatrudniający zaległych wpłat podstawowych, które powinny być sfinansowane przez uczestnika PPK, należy wliczyć do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czy też podlegają one zwolnieniu z tych składek?
 • Jaką zasadę należy przyjąć przy zaokrąglaniu wpłat do PPK?
 • Jak ma wyglądać zwrot wpłat do PPK dokonanych np. za listopad w przypadku rezygnacji przez osobę zatrudnioną z wpłat do PPK pod koniec tego miesiąca, np. 30 listopada?
 • Jak dokonać korekty wpłat do PPK

Ujęcie kosztowe wpłat na PPK pracodawcy (ile PPK będzie pracodawcę kosztować i czy wpłaty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego? – przykłady kalkulacji

Odpowiedzialność w przypadku błędnych wpłat lub braku wpłat w ramach PPK

-        odpowiedzialność pracownika kadrowo – płacowego

-        odpowiedzialność członków zarządu

-        odpowiedzialność firmy

-        zasady dochodzenia roszczeń przed Sądem

-        terminy przedawnienia roszczeń

Przykłady kalkulacji dotyczących wielkości możliwych oszczędności zgromadzonych w ramach PPK (czyli ile można na tym zarobić)

 

Warunkiem przyjęcia na seminarium jest nadesłanie karty zgłoszenia (do wyboru):

 • pocztą na adres:        Ośrodek Szkoleniowo Doradczy „EXANDI” 65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23
 • faxem:                    (068) 324-35-90
 • skan e-mailem:       

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry