Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Wydarzenia

Zielona Góra, 06.10.2017r.

ZAPYTANIE DOT. WYŁONIENIA SPECJALISTY DS. OBSŁUGI SZKOLEŃ NR 1KL/2017

 

 

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza do wzięcia udziału w procedurze rozeznania rynku na potrzeby projektu „Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”, procedura nr 1KL/2017

 

Przedmiot rozeznania to pełnienie obowiązków specjalisty/ki ds. obsługi szkoleń w  ramach projektu projektu „Kobieta liderem - kompleksowe wsparcie dla kobiet +50 chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą”, którego uczestniczkami są osoby z województwa lubuskiego, w wieku 50 i więcej lat , którego celem jest udzielenie  wsparcia 30 bezrobotnym lub biernym zawodowo kobietom po 50r.ż. pochodzącym z obszarów wiejskich powiatu nowosolskiego, żagańskiego, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, strzelecko drezdeneckiego, sulęcińskiego, wschowskiego poprzez:

- poprawę do III 2018 zdolności 30 kobiet do samozatrudnienia wraz z przygotowaniem ich do efektywnego funkcjonowania w biznesie (CEL POŚREDNI)

- zarejestrowanie min. 20 działalności gospodarczych do IV 2018 i utworzenia w nich min.20 miejsc pracy w ramach dotacji udzielonych z EFS wraz z utrzymaniem ich przynajmniej do IV 2019

 

Specjalista ds. obsługi szkoleń będzie opiekunem merytorycznym sprawującym bezpośredni nadzór nad realizacją cyklu szkoleniowego. Do zadań specjalisty ds. obsługi szkoleń należeć będzie:

 

- współpraca przy rekrutacji uczestników,

- koordynacja udziału uczestniczek w zajęciach w projekcie,

- ustalanie harmonogramu zajęć,

- weryfikacja harmonogramu działań i jego opracowywanie oraz wprowadzanie ewentualnych działań zaradczych w przypadku wystąpienia odstępstw od przyjętego planu,

- raportowanie merytoryczne i finansowe do biura projektu,

- udział w naradach koordynacyjnych w biurze projektu.

 

Zaplanowano, że specjalista będzie pracował przez okres 4 m-cy w projekcie, średnio 62 godziny w miesiącu.

Miejsce spotkań: na terenie całego województwa lubuskiego zgodnie z preferencją uczestniczek projektu.

 

Od kandydata/ki na specjalistę/kę ds. obsługi szkoleń wymagać się będzie wykształcenia kierunkowego w danej dziedzinie lub minimum 2–letniego doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z koordynowaniem szkoleń, spotkań w zakresie określonym powyżej. Kandydat na Specjalistę może zostać poproszony o potwierdzenie  swoich kwalifikacji. Specjalista będzie zatrudniony na umowę cywilno-prawną od 01.11.2017r. Kandydat na Specjalistę ds. obsługi szkoleń proszony jest o opisanie swojego doświadczenia w przedmiotowym zakresie.

 

Proszę o odpowiedź na pytanie jakiego wynagrodzenia (zawierającego składkiubezpieczeniowe płacone przez pracownika i składki ubezpieczeniowe płaconeprzez pracodawcę – tzw. brutto brutto) spodziewałby/aby się Pan/Pani za jedną godzinępełnienia obowiązków specjalisty/ki ds. obsługi szkoleń?

Na zgłoszenia czekamy do dnia 16.10.2017r. do godz.10.00. Zgłoszenia można przekazać osobiście bądź listownie na adres OPZL. Zielona Góra, ul. Reja 6. W przypadku ofert listownych liczy się data wpływu przesyłki do sekretariatu OPZL w Zielonej Górze.

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej: biuro@opzl.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Oś Priorytetowa 6 Regionalny Rynek Pracy;

Działanie 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia

Poddziałanie 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Pliki do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry