Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Plebiscyty i konkursy

Konkurs
powiększ

UWAGA! Konkurs o tytuł „Lubuskiej Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw” trwa! Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w regionie lubuskim, skierowana zarówno do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm.

Konkurs to jedno z działań projektu „Działaj Odpowiedzialnie! – promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”, prowadzonego przez OPZL we współpracy z zielonogórską Solidarnością. Celem jest wyłonienie najlepszych, odpowiedzialnych społecznie firm lubuskich, w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo.

Kto może zostać laureatem?

Powszechnie wiadomo, że podstawowym celem każdego przedsiębiorstwa jest dążenie do osiągnięcia zysku ekonomicznego, bo bez tego firma nie jest w stanie istnieć i rozwijać się. Jednak żadna z nich nie działa w próżni. Każda podlega wpływom zewnętrznym, jak również sama wpływa na otoczenie w którym funkcjonuje, w stopniu zależnym przede wszystkim od skali i rodzaju prowadzonej działalności. Jeśli przedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a trosce o korzyści finansowe towarzyszy również świadomość odpowiedzialności za wpływ wywierany na otoczeniu i podejmowane są działania wynikające z tej odpowiedzialności, wówczas mówimy o społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przedsiębiorstwo, które dobrowolnie podejmuje działania przynoszące korzyści również otoczeniu, czyli wszystkim swoim interesariuszom: pracownikom, partnerom biznesowym, klientom, społeczności lokalnej, a przy tym pamięta o środowisku naturalnym, jest przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie.

Takich właśnie firm szukamy i takie chcielibyśmy uhonorować, a praktyki zgłoszone do naszego Konkursu upowszechnimy i pokażemy, że biznes myśli nie tylko o swoich korzyściach. Przeciwnie istnieje wiele firm, które realizując cel gospodarczy, równocześnie dba o otoczenie, co w dłuższej perspektywie przynosi korzyści także im samym, umacniając pozycję firm na rynku.

Kto może zgłosić firmę do Konkursu?

Firmę do Konkursu zgłosić mogą zarówno osoby uprawnione do reprezentowania czyli prezes, właściciel, dyrektor, ale również pracownicy, organizacja pozarządowa, samorząd lokalny, lokalna społeczność czy też partner biznesowy, z którym firma współpracuje. Wystarczy wypełnić i złożyć u organizatorów Konkursu formularz zgłoszeniowy. Przed tym warto zapoznać się z Regulaminem Konkursu.Dokumenty są dostępne poniżej w sekcji „pliki do pobrania”.

Warto podkreślić, że udział w konkursie jest dobrowolny, a organizatorzy nie pobierają od uczestników żadnych opłat.

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia i kiedy znane będą wyniki Konkursu?

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31 maja 2013 r. W ciągu 2 tygodni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń, dokonana zostanie ocena formalna. Następnie Kapituła Konkursu przeprowadzi ocenę merytoryczną firm w dwóch etapach:

 •  do 14 czerwca 2013 r. przeprowadzona zostanie ocena złożonych formularzy,
 • do 31 sierpnia 2013 r. odbędą się konsultacje z przedstawicielami firm, które w pierwszym etapie uzyskały najwyższą liczbę punktów.

Po zsumowaniu punktacji przyznanej w pierwszym i drugim etapie wyłonieni zostaną liderzy społecznej odpowiedzialności biznesu w regionie lubuskim.

Oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas gali będącej częścią konferencji kończącej projekt, w grudniu 2013 r.

Warto podkreślić, że każda firma zgłoszona do Konkursu, niezależnie od wyników oceny otrzyma certyfikat udziału w przedsięwzięciu, a zgłoszona przez nią praktyka jak i ona sama zostaną zaprezentowane w Katalogu Dobrych Praktyk – publikacji projektu wydanej w formie albumu.

Ramy czasowe  Konkursu

 • 11.2012 r. - 12.2012 - powołanie Kapituły Konkursu
 • 21.2013 r.- rozpoczęcie Konkursu
 • 02.2013 r.- 05.2013 - nabór zgłoszeń do Konkursu
 • 06.2013 r.- 08.2013 - ocena zgłoszeń i wyłonienie liderów
 • 12.2013 r.- oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom podczas konferencji będącej zakończeniem projekt

Kto oceni firmy?

Firmy oceni Kapituła Konkursu, której Członkowie reprezentują zarówno środowisko pracodawców jak i pracowników, a także samorządu lokalnego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz lubuskich instytucji publicznych, w ośmioosobowym składzie:

 • Sebastian Ciemnoczołowski

I Wiceprezes Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego,
Burmistrz Kargowej

 • Zbigniew Gajewski, Przewodniczący Kapituły

Z-ca Dyrektora Generalnego Konfederacji  Lewiatan, 
członek rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

 • Krzysztof Irek, Wiceprzewodniczący Kapituły

członek Zarządu OPZL, dyrektor Stowarzyszenia Aglomeracja Zielonogórska

 • Maciej Jankowski

Przewodniczący Regionu Zielonogórskiego NSZZ Solidarność

 •  Franciszek Grześkowiak

Okręgowy Inspektor Pracy

 •  Mariusz Kwiatkowski

dr hab., profesor UZ (Instytut Socjologii)

 • Małgorzata Szablowska

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

 •  Kazimierz Szymański

Główny Specjalista ds. Ochrony Konsumentów i Kontaktów z Mediami
Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.

 

Według jakich kryteriów prowadzona będzie ocena?

Społeczna odpowiedzialność firm oceniana będzie w czterech aspektach:

- lokalny rynek pracy (m.in. organizacja pracy w firmie, relacje z pracownikami w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn)                                                                        

- środowisko naturalne (m.in. działania w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizowania skutków działalności)                    

- zaangażowanie społeczne (m.in. działalność na rzecz społeczności lokalnych, zaangażowanie w działalność społeczną)                                                                                       

- uczciwe praktyki rynkowe (m.in. relacje z kontrahentami, partnerami biznesowymi, klientami)

W każdym obszarze Członkowie Kapituły będą mogli przyznać od 1 do 8 punktów, które następnie zostaną przemnożone przez wagi punktowe, odpowiednio 3, 3, 2, i 2 dla wymienionych obszarów.  

Jakie korzyści płyną z udziału w Konkursie?

Zwycięskie firmy otrzymają symboliczne nagrody w postaci dyplomów i statuetek oraz możliwość posługiwania się logotypem Konkursu „Działam Odpowiedzialnie”.

Natomiast wymierne korzyści będą miały charakter marketingowy, związany z udziałem w reportażu filmowym „CSR w biznesie – promocja dobrych praktyk w województwie lubuskim”, oraz z prezentacją sylwetek firm i ich działań społecznie odpowiedzialnych w Katalogu Dobrych Praktyk, a także z obecnością na łamach lokalnych i regionalnych mediów m.in. dwumiesięcznika „Biznes Lubuski”, dziennika „Gazeta Lubuska”.

Biuro konkursu

Zgłoszenia przyjmowane są w biurze Organizatora Konkursu:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
ul. M. Reja 6
65-076 Zielona Góra
tel./fax. 68 327 18 81
e-mail: biuro@opzl.pl

a także w biurze Współorganizatora:

Region Zielonogórski NSZZ Solidarność
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
tel./fax. 68 327 13 80
e-mail: region@solidarnosc.zgora.pl

 

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Patronaty nad konkursem:

                                                                                                                       

                                                                                                      

 

 

 

Patronaty medialne:

   

 

 

 

Pliki do pobrania

      

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry