Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

 1. Strefa logowania:

Projekty zrealizowane

/30-06-2016

W ramach Projektu przedsiębiorstwo może otrzymać Voucher na innowacje w wysokości poniżej 100 000,00 zł, na pokrycie do 100% wydatków kwalifikowalnych Usługi. Koszt usługi powyżej kwoty dofinansowania oraz podatek VAT pokrywa przedsiębiorstwo ze środków własnych.

Projekt realizowany jest w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet II ”Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”, Działanie 2.4 „Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw”.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zakończyła ocenę wniosków o voucher. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 54 wnioski na kwotę 4,8 mln zł. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 53 wnioski. Trafiły one do oceny merytorycznej obligatoryjnej i fakultatywnej. Oceniane było m.in. wpisywanie się inteligentne specjalizacje regionu, szanse na wdrożenie wyników badań, zakończenie usługi zgłoszeniem patentowym w kraju, czy za granicą.

W wyniku przeprowadzonej oceny, pozytywną rekomendację otrzymały 39 wnioski na łączną kwotę przeszło 3,5 mln zł. Informujemy, iż lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania została zamieszczona w części "pliki do pobrania". W przypadku wycofania się z podpisania umowy przez przedsiębiorcę, lub wykonawcę usługi, kolejne wnioski – z listy rezerwowej – będą rekomendowane do dofinansowania. Na tę chwilę OPZL nie przewiduje drugiego konkursu.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z wycofaniem się jednej firmy z podpisania Umowy, OPZL zdecydował o rekomendowaniu do podpisania Umowy dwóch Wniosków, poprawnych pod względem formalnym oraz merytorycznym obligatoryjnym, oraz ocenionych na etapie oceny merytorycznej fakultatywnej powyżej 51 proc. punktów do zdobycia, a na które po stworzeniu listy rankingowej nie wystarczyło alokacji. Lista tych Wniosków jest do pobrania w części „Pliki do pobrania”. Informujemy jednocześnie, że zmiana ta wymagała zmiany treści Regulaminu projektu, poprzez wprowadzenie do paragrafu 9 punktu 12. 

Informacje o konkursie

 • Nabór wniosków o voucher rozpocznie się 21 kwietnia br. o godz. 9.00 i trwać będzie do 5 maja br. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do Biura Projektu)
 • Ocena formalna i merytoryczna zakończy się do 26.05.2015 r. (w uzasadnionych przypadkach termin może ulec zmianie)
 • Lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie Projektu www.voucher.opzl.pl
 • Wnioskodawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej o podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia 
 • Szczegółowy opis procedury aplikacyjnej i zasad dokonywania oceny wniosków znajduje się w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia
 • Alokacja przeznaczona na konkurs 3 610 000,00 PLN

W dniu 05.05.2015 Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zamknęła konkurs w ramach projektu „Voucher na innowacje”. Wpłynęły 54 wnioski na łączną kwotę wsparcia prawie 4,8 mln zł. Alokacja konkursu wynosi 3,61 mln zł. Ostateczne wyniki konkursu powinny pojawić się pod koniec maja. Z racji ilości złożonych wniosków, OPZL nie przewiduje kolejnego konkursu. Decyzje podejmie po zakończeniu konkursu i podpisaniu umów na vouchery.


Na co można uzyskać wsparcie


Kryteria wyboru do udzielenie wsparcia


Dane kontaktowe ws. projektu

Patrycja Izydorek-Ilnicka

tel. 68 411 44 22, kom. 884 904 540
e-mail: voucher@opzl.pl  


Opis działalności ośrodków B+R


  Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) przy PWSZ w Sulechowie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badawczo-rozwojowych w Polsce. Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunkach klimatycznych.

W maju 2014 Centrum Energetyki Odnawialnej zastało uznane jako jedno z najciekawszych wdrożeń, nie tylko w Polsce , ale też  na świecie, w kategorii Power, Customer Success Story firmy Invensys za rok 2013. Doceniono autorskie rozwiązania zastosowane w CEO z zakresu teleinformatyki, informatyki i inteligentnych budynków oraz ich dużą innowacyjność i wysoki standard.

Centrum swoją ofertę kieruje do aktywnych przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz samorządowców. W prowadzonych działaniach wykorzystuje doświadczenia naukowe kadry Instytutu Politechnicznego PWSZ, dodatkowo wspierane przez członków „Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej”, w którego skład wchodzi CEO.

Transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do biznesu odbywa się w trzech głównych obszarach:

Prac badawczo–rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji i trigeneracji energii z zakresu energetyki odnawialnej, mikrokogeneracji i mikrotrigeneracji, konfiguracji systemów ciepłowniczych i energetycznych dopasowanych do potrzeb klienta indywidualnego instytucjonalnego, systemów pomiarowych oraz systemów automatyki przemysłowej. Wśród zrealizowanych działań można wymienić m.in.:

- badanie systemu mat kapilarnych do ogrzewania płaszczyznowego z sufitu,
- przygotowanie  technologii wykorzystania popiołu ze spalania biomasy na potrzeby nawożenia gleby,
- badanie parametrów energetycznych nowych mieszanek biomasowych,
- badania rozwojowe analizatorów energii elektrycznej.

 Usług szkoleniowych w zakresie źródeł energetyki odnawialnej, automatyki systemów energetycznych oraz tworzenia systemów wizualizacji i monitorowania, w tym realizowane regularnie:

- praktyczne warsztaty – pompy ciepła i fotowoltaiki
- projektowanie instalacji fotowoltaicznych
- ciepło z ziemi – praktyczne warsztaty wykorzystania pomp ciepła

Usług doradczo-konsultacyjnych i projektowo-wykonawczych dla nowo tworzonych systemów, w zakresie których, zrealizowano następujące inwestycje oraz działania:

- nadzór merytoryczny nad budową instalacji PV przeznaczonej do zasilania budynków szkół,
- analiza możliwości zastosowania instalacji fotowoltaicznej na terenie elektrociepłowni,
- projekt instalacji fotowoltaicznej,
- budowa układu automatyki przygotowania CWU z instalacji fotowoltaicznych,
- budowa fotowoltaicznej instalacji zasilania laboratoryjnego domu pasywnego,  

Dodatkowo CEO oferuje gotowe pakiety konkretnych propozycji dla przedsiębiorców z wykorzystaniem pomocy de minimis, w ramach których, już wytransferowano ok. 800 tys. złotych.  Pakiety  wspierają w zakresie:

 • usług proinnowacyjnych,
 • pośrednictwa we współpracy z instytucjami naukowymi i z inwestorami,
 • pomocy merytorycznej w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego dla firmy,
 • wsparcia merytorycznego i naukowego dla prowadzonych przez przedsiębiorstwo projektów,
 • analizy i promocji wyników badań,
 • pomocy przy wdrażaniu nowoczesnych technologii w dziedzinie OZE,
 • dostępu do najnowszych badań z zakresu odnawialnych źródeł energii,
 • udostępnienia wyposażenia obiektu na cele badawcze przedsiębiorstwa,
 • działań w ramach pomocy de minimis.

Współpraca z Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie zwiększa stopień  technologicznego zaawansowania oferowanych przez firmę produktów, przyczynia się do rozwoju kadry przedsiębiorstwa oraz podnosi konkurencyjność na rynku.  Fakt ten doceniają i wykorzystują największe firmy w Polsce i na świecie (min. Danfoss Polska, Hennlich, Hevalex, ASTOR), powierzając badania, nadzory jak i realizacje swoich inwestycji.

W Centrum duży nacisk kładzie się również na edukację, bo to wiedza jest podstawą innowacyjnych działań. Konferencje, seminaria i warsztaty na stałe wpisały się w plan działań CEO. Dodatkowo od wakacji Centrum prowadzi, wspólnie z partnerem – portalem BiznesLubuski.pl, kampanię informacyjną „Kierunek Przyszłość”, której celem jest zwiększenie świadomości lokalnego społeczeństwa w obszarze odnawialnych źródeł energii, z nastawieniem na energooszczędność, bezpieczeństwo oraz komfort życia.

Praktyczne podejście i kompetencje kadry sprawiały, iż w tym roku CEO było gospodarzem panelu OZE podczas Lubuskiego Forum Gospodarczego. Panel cieszył się ogromnych zainteresowaniem i został bardzo pozytywnie oceniony na wielu płaszczyznach i przez różne środowiska.

Mając na uwadze, że sukces w biznesie nie jest wartością trwałą, a poddanie się jego złudzeniu może grozić katastrofą, Centrum Energetyki Odnawialnej ciągle jest w procesie zmian. Zmian, nie tylko w sposobie poszukiwania rozwiązań, ale także w sposobie ich wdrażania. Wszelkie aktywności CEO można śledzić na www.centrumenergetyki.com.pl oraz na profilu firmy na Facebook’u. 

 

KONTAKT:

Radosław Grech 
Prezes Zarządu
kom. 609 383 156
e-mail: voucher@centrumenergetyki.com.pl


  Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo - Przemysłowy Sp. z o.o.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. (GOT PNP) jest jedynym w Polsce parkiem technologicznym, specjalizującym się w badaniach oraz komercjalizacji innowacji środowiskowych. Działamy w czterech obszarach, które uzupełniając się wzajemnie, tworzą unikalną kompozycję elementów wspomagających transfer technologii i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Podstawowa działalność jest skoncentrowana wokół Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje” (CBW), składającego się z nowoczesnego laboratorium fizyko-chemicznego, akredytowanego przez PCA oraz linii pilotażowych, umożliwiających badania w skali półtechnicznej nad unieszkodliwianiem oraz odzyskiem surowców i energii z odpadów ciekłych oraz stałych. Powyższa konfiguracja umożliwia skuteczną weryfikację innowacji. Spółka ma podpisane umowy o współpracy z wieloma uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami z Polski i Europy, co daje praktycznie nieograniczony dostęp do kadry oraz prac badawczych.

Wynalazki pozytywnie zweryfikowane w CBW „Eko-Innowacje”, również pod kątem ekonomicznym, trafiają do Centrum Transferu Technologii Środowiskowych (CTTŚ), odpowiedzialnego za stworzenie warunków do powołania spółki celowej, której zadaniem jest komercjalizacja danej innowacji.

GOT PNP działa na zasadach spółki VENTURE CAPITAL, obejmując udziały w nowo powołanych spółkach celowych, znajdując finansowanie dla ich działalności badawczej oraz inwestycyjnej ale także zapewniając pełen wachlarz wsparcia: badawczego, organizacyjnego, finansowo-księgowego, prawnego itp.

Centrum dysponuje zapleczem produkcyjno-logistycznym, czyli kompleksowo wyposażonymi halami przeznaczonymi do instalacji rozwiązań prototypowych, zapleczem biurowo-socjalnym oraz kadrą techniczną, która bierze udział w pracach wdrożeniowych na zasadach outsorcingu. Elementem CTTŚ jest laboratorium metrologiczne 3D, umożliwiające prowadzenie pomiarów w obszarze 100 m z dokładnością do  2µm.

W CTTŚ na koniec 2014 roku działały cztery spółki celowe, realizujące własne projekty badawczo-wdrożeniowe.

W 2015 roku Centrum zostanie podłączone do zewnętrznych źródeł energii odnawialnej, tzw. dużej wyspy energetycznej o mocy całkowitej 6MW, w tym 2 MW energii elektrycznej. Zapewni to dostęp do taniej energii ekologicznej, z której będą korzystali lokatorzy Parku.

Kolejną domeną działalności GOT PNP Sp. z o.o. jest promocja nauk przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Spółka stworzyła unikalny w skali Polski system szkolenia LED – Lubuska Edukacja Dualna. W ramach LED działa Klub Młodego Wynalazcy, w którym dzieci i młodzież z każdego poziomu kształcenia uczestniczą w praktycznych zajęciach laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych naukowców: chemików, fizyków i biologów, którzy na co dzień pracują w laboratorium fizyko-chemicznym w CBW „Eko-Innowacje”. W roku 2015 Klub Młodego Wynalazcy zostanie rozbudowany o dwa laboratoria biologiczno-chemiczne, laboratorium fizyki i energii odnawialnej, laboratorium elektroniki i cybernetyki, laboratorium dzieci młodszych oraz dwie specjalistyczne pracownie: genetyki i in-vitro oraz system energii odnawialnej tzw. małą wyspę energetyczną, służącą do zasilania obiektów i prowadzenia badań. 

 

KONTAKT:

Piotr Gramza 
Dyrektor ds. badań i wdrożeń
kom. 601 300 792
e-mail: p.gramza@gotechnology.pl


  Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku to pierwszy ośrodek w województwie lubuskim prowadzący prace badawcze w obszarze szkółkarstwa, ogrodnictwa, produkcji materiału roślinnego oraz przetwórstwa spożywczego.

Ośrodek składa się z trzech części: szkółkarskiej z winnicą doświadczalną, technologicznej i laboratoryjnej.

W części szkółkarskiej LOIiWA oferuje: dwukomorową szklarnię z komputerowym systemem kontroli klimatu i pełną automatyką sterowniczą, wyposażoną m.in. w system stołów zalewowych, system zamgławiania wysokociśnieniowego, mikrozraszania, doświetlania materiału roślinnego, system cieniujący oraz czujniki temperatury i wilgotności, tunele foliowe oraz kwatery roślin z systemem gospodarowania wodą, zarządzania fertygacją oraz pełną automatyką sterowniczą (m.in. różne systemy nawadniania).

LOIiWA współpracuje w zakresie szeroko rozumianych rozwiązań dla ogrodnictwa, w  tym badań nad produkcją materiału roślinnego, podłoża, systemów pielęgnacji i ochrony roślin wraz z wdrażaniem najnowocześniejszych rozwiązań szkółkarskich w przedsiębiorstwach ogrodniczych, sadowniczych z województwa lubuskiego i ościennych, współpracując ze szkółkarzami, winiarzami oraz zarządzającymi obiektami rekreacyjno-sportowymi.

Część technologiczna Ośrodka składa się z linii technologicznych przetwórstwa spożywczego w skali półprzemysłowej i obejmuje pracownie: mleczarską (serowarnię i twarożkarnię), piekarniczą, winiarską, browarniczą, pracownię mięsa, garmażeryjną, piekarnictwa oraz pracownię owoców i warzyw.

W zakresie rozwiązań dla przemysłu spożywczego Ośrodek opracowuje i wdraża w warunkach przemysłowych innowacyjne technologie produkcji środków spożywczych, doradza i rozwiązuje doraźne problemy technologiczne przetwórców. Potencjał Ośrodka w Kalsku doceniły i wykorzystują już wiodące firmy w regionie głównie z branży mięsnej, mleczarskiej, piekarniczej, przyprawowej oraz przetwórstwa owoców i warzyw. LOIiWA działa także w obszarze produkcji żywności specjalnej, w tym przeznaczonej dla grup konsumentów z dysfunkcjami żywieniowymi, np. alergiami pokarmowymi.

Część laboratoryjna Ośrodka umożliwia ilościową i jakościową analizę składu i bezpieczeństwa surowców, półproduktów, produktów spożywczych oraz materiału roślinnego i podłoży. Składa się z: laboratorium biologii molekularnej, laboratorium technik elektroforetycznych, laboratorium chromatografii gazowej i cieczowej, laboratorium spektometrii, laboratorium pozostałych analiz instrumentalnych oraz laboratorium mikrobiologiczne. Bogate wyposażenie LOIiWA pozwala na zaawansowaną i wielokierunkową analitykę dzięki najnowocześniejszej aparaturze naukowo–badawczej. Atutem Ośrodka, wspierającym lokalny rynek małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jest świadczenie usług w ramach pomocy de minimis.

Możliwości analityczne LOIiWA w zakresie oznaczeń fizykochemicznych, biochemicznych i mikrobiologicznych pozwalają na wykonanie praktycznie pełnego spektrum oznaczeń wymaganych normami oraz innymi procedurami związanymi z kontrolą jakości dla: wody, podłoży, roślin, tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, mleka i jego przetworów, mięsa i wędlin oraz pieczywa, makaronów, warzyw i owoców, piwa, wina i napojów bezalkoholowych.

 

KONTAKT:

Wojciech Szefner
Dyrektor Techniczny
tel. 68 353 46 62
kom. 601 934 511
e-mail: w.szefner@loiiwa.com.pl


  Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogóskiego Sp. z o.o.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego  powstał w 2005 roku w wyniku porozumienia władz Uniwersytetu Zielonogórskiego, Miasta Zielona Góra oraz Województwa Lubuskiego. W roku 2009 projekt ten został wpisany na Listę Projektów Kluczowych dla Województwa Lubuskiego i w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 otrzymał dofinansowanie na swoją budowę w wysokości ponad 66 mln. zł.

Od 2015 roku Parkiem zarządza powołana przez Uniwersytet Zielonogórski spółka celowa – Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. (PNT UZ), w której sto procent udziałów posiada Uniwersytet Zielonogórski.

W PNT UZ znajdują się cztery Centra:

- Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki, które oferuje pomoc w powstawaniu oraz rozwoju firm, kojarzeniu partnerów (nauka-biznes, biznes-biznes), szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne,
- Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, w którym znajdują się laboratoria oferujące badania w zakresie m.in. przenikalności cieplnej, systemów grzewczych, pomiarów energetycznych, odnawialnych źródeł energii, źródeł hałasu i jego wpływu na zdrowie człowieka, izolacyjności akustycznej,
- Centrum Innowacji  Technologie dla Zdrowia Człowieka, które wykonuje badania obejmujące takie dziedziny jak: techniki obrazowania, synteza cząsteczek, biofizyka i farmaceutyka, biotechnologia, biosensory,
- Centrum Technologii Informatycznych, w którym prowadzi się badania w laboratoriach: Projektowania i Eksploatacji Technologii Przemysłowych, - Laboratorium „Akademia Cisco, E-learning i technologie IT”, - Symulacji Procesów Produkcyjnych i Logistycznych, - Laboratorium Komputerowo- Wspomaganego Projektowania Urządzeń Elektronicznych.

Laboratoria znajdujące się na terenie PNT UZ zostały dobrane tak, aby w specjalistyczny sposób obsługiwać możliwie szeroką grupę przedsiębiorstw w zakresie badań nad rozwojem innowacyjnych produktów i usług.

Strategicznym celem PNT UZ jest stworzenie warunków do wykorzystania naukowego i przemysłowego potencjału regionu  i stymulowanie rozwoju przemysłu szczególnie w obszarach zaawansowanych technologii. Podejmowane działania w sposób znaczący powinny przyczynić się do  podniesienia innowacyjności regionu Województwa Lubuskiego.

Od marca tego roku PNT UZ jest jednym z partnerów w projekcie realizowanym przez OPZL „Voucher na innowacje”. W ramach projektu przedsiębiorcy będą mogli otrzymać bon na badanie produktów i usług w wysokości do 100 tys. zł.   PNT UZ przygotował ofertę dla MŚP, które zdecydują się na udział w  projekcie.

Jest ona ściśle powiązana z posiadanymi w poszczególnych Centrach laboratoriami oraz  kadrą naukową Uniwersytetu Zielonogórskiego.

O realizację vouchera będą mogły aplikować w szczególności firmy z branży inżynierii środowiska, energetyki cieplnej, budownictwa i branż pokrewnych.  Przykładem mogą być firmy, które w ramach swojej działalności wykorzystują urządzenia elektryczne i cieplne (ogólnie rzecz ujmując wszystkie podmioty, które w ramach swojej działalności generują, dystrybuują lub zużywają energię) czy też są producentami różnorodnych urządzeń elektrycznych lub integrują różnorodne rozwiązania techniczne w większe systemy bądź instalacje.

 

KONTAKT:

Katarzyna Skrzypek
Specjalista 
kom. 504 070 237
e-mail: k.skrzypek@pnt.uz.zgora.pl


  Park Technologiczny Interior

Nowosolski Park Technologiczny Interior świadczy szeroki wachlarz usług na rzecz przedsiębiorców. Doradza, szkoli, edukuje i inkubuje. Wynajmuje powierzchnię biurową, laboratoryjną i produkcyjną. Prowadzi projekty unijne oraz badawcze, a nierzadko również zatrudnia przedsiębiorców do pracy w nauce. Równolegle świadczy zaawansowane usługi w centrach badawczych. Wśród nich szczególnie wartościowe są prace wykonywane w centrum laboratoryjnym, które tworzą między innymi laboratorium metrologii oraz laboratorium komory solnej.

Laboratorium maszyny 3D

Laboratorium metrologiczne jest wyposażone we współrzędnościową maszynę pomiarową GOM. Maszyna ta jest uniwersalnym i dokładnymi urządzeniem pomiarowym w technologii 3D. - To niezwykle precyzyjne urządzenie skanuje około 1 mln punktów w ciągu sekundy, umożliwiając bardzo szybkie zebranie danych nawet dla skomplikowanych wyrobów, a to powoduje skrócenie cyklu produkcyjnego i zwiększenie wydajności wytwarzania – tłumaczy Tomasz Leśniowski laborant z nowosolskiego Interiora. Zastosowane w maszynie osiągnięcia techniczno-informatyczne pozwalają na automatyczne wykonywanie zarówno pomiarów jednostkowych jak i seryjnych, wymaganych w procesach technologicznych przedsiębiorstw. - Badając dany produkt uzyskujemy trójwymiarowy model wirtualnego obiektu fizycznego, co daje możliwość kontrolowania odchyłek kształtu oraz kontrolę jakości wytwarzanych produktów. Zastosowanie specjalnego oprogramowania w procesie inżynierii odwrotnej umożliwia bezpośrednio porównanie detalu zmierzonego z modelem CAD, pozwalając na opracowanie konstrukcji wyrobu. Wiąże się to z poprawą jakości produkcji w firmach – dodaje T. Leśniowski. Dodatkowo laboratorium maszyny 3D zapewni firmom usługi doradcze, przedwdrożeniowe, niezbędne ekspertyzy oraz specjalistyczne analizy technologiczne. - firmy są żywotnie zainteresowane przeprowadzeniem całego cyklu badawczego by poprawić stan swoich technologii. Już teraz prowadzimy zaawansowane rozmowy z firmami - podsumowuje T. Leśniowski.

Laboratorium komory solnej

Podobny zakres całościowych usług obejmują badania prowadzone w komorze solnej. Komora to specjalne urządzenie badające odporność korozyjną materiału czy powłoki, głownie farb i lakierów - Z tego typu badań bardzo często korzysta nasza branża automotive, wykonywane są testy na powłokach lakierniczych do części BMW, Volksvagena czy Mercedesa. Badanie przeprowadzane jest w atmosferze mgły solnej, nazywane testem w komorze solnej , a także często w podwyższonej temperaturze. Po przeprowadzonym badaniu ocenia się m.in. wygląd próbki, defekty korozyjne czy zmianę właściwości - wyjaśnia Agata Bubel laborantka z Interiora. -W komorze proces korozji zostaje przyspieszony nawet o kilkadziesiąt razy, a dzięki badaniu wiemy, która powłoka spełnia swoją funkcję, a która wymaga ulepszenia - podkreśla A. Bubel. 

 

KONTAKT:

Magdalena Leśniowska-Dudzik
Specjalista ds. Funduszy UE
tel. 68 411 44 03
kom. 793 364 101
e-mail: m.lesniowska@parkinterior.pl

Galeria

powiększ      
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013      
       

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
do góry