Informacja o plikach cookiesX Zamknij

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej

  1. Strefa logowania:

Oferty firm członkowskich

EXANDI Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy

Ośrodek Szkoleniowo - Doradczy EXANDI w Zielonej Górze zaprasza na JEDNODNIOWE seminarium:

REWOLUCYJNE ZMIANY  W DOKUMENTACJI KADROWEJ

«        skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacja

«        projektowane zmiany dotyczące  zasad prowadzenia akt osobowych od 2019 roku!

TERMIN: 12 czerwca 2019r. godz. 9.30

Miejsce:   Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 23 (Centrum Biznesu)

PROGRAM SZKOLENIA:

1.       Zmiany przepisów prawa pracy w 2019r.

Ustawa  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zmiany w BHP dotyczące szkolenia okresowego pracowników oraz pełnienia zadań służby BHP. Pracownicze plany kapitałowe.

 2.       NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY. Kto może być pracownikiem, w tym pojęcie młodocianego – zmiany od 01.09.2018r. Zawarcie umowy o pracę. Informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia. Zakres czynności pracownika. Nowy wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.

 3.       Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy i ich wpływ na treść stosunku pracy. Układ zbiorowy pracy. Regulamin pracy. Regulamin wynagradzania. Obwieszczenia.

 4.       USTANIE STOSUNKU PRACY. Różnica między rozwiązaniem umowy a jej wygaśnięciem. Tryb rozwiązania stosunku pracy. Okresy wypowiedzenia obowiązujące od 22.02.2016r. Szczególne obowiązki pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę czy rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

 5.       ŚWIADECTWA PRACY. Zasady wydawania i wypełniania.

a)     Zasady wystawiania świadectw pracy od 1.01.2017r. Analiza nowego wzoru świadectwa pracy (z uwzględnieniem zmian, obowiązujących od 01.06.2017r.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016r. w sprawie świadectwa pracy. Szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy. Uzupełnienie katalogu informacji zamieszczanych w świadectwie pracy (np. podawanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego zwolnienia od pracy na dziecko w formie godzinowej; określanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego).

b)     Świadectwo pracy – roszczenia pracownika z tytułu błędnego wystawienia.

Sprostowanie świadectwa pracy na wniosek pracownika. Sprostowanie świadectwa pracy przez pracodawcę bez wniosku pracownika. Wystąpienie z żądaniem sprostowania do sądu pracy.  Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę.

6.       Nowy sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej (Ustawa  z dnia 10.01.2018r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją  - Dz. U. z 2018r., poz. 357).

7.       Nowe zasady przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej. Zmienione okresy archiwizacji dokumentów pracowniczych. Zmiany w Kodeksie pracy. Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z uwagi na trwający proces sądowy. Przekazanie dokumentacji byłemu pracownikowi. Ponowne zatrudnienie a konieczność sporządzenia nowych akt osobowych pracownika.

8.       Akta osobowe pracowników w 2019r. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 20.10.2018r. Prowadzenie akt osobowych (4 części). Co powinna zawiera ewidencja czasu pracy pracownika? Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej. Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób odbioru tej dokumentacji. Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej. Przepisy przejściowe i końcowe.

9.       Ćwiczenia na przykładach. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu zostanie poparty praktycznymi przykładami.

10.   Konsultacj

Kalendarz wydarzeń

Szybki kontakt

Biuro Zielona Góra: tel. 68 327 18 81
Oddział Nowa Sól: tel. 794 300 104
Oddział Żary/Żagań: tel. 697 712 733
Oddział Wschowa: tel. 884 782 630
Oddział Świebodzin: tel. 68 327 18 81
do góry